Obchody 226 rocznicy upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w Rajczy od zapalenia zniczy i złożenia kwiatów na grobach legionistów na cmentarzu parafialnym w Rajczy. W obchodach wzięli udział przedstawiciele gminy Rajcza na czele z wójtem, dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy. Młode pokolenie reprezentowali harcerze i młodzież szkolna. 

Podczas obchodów Pan Kazimierz Fujak, wójt Gminy Rajcza wygłosił przemówienie: „W większości legioniści byli to bardzo młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynali dorosłe życie, a przyszło im z niego złożyć ofiarę. Na cmentarzu jest również wiele innych grobów ludzi, którzy ponieśli śmierć broniąc naszej ojczyzny lub zostali zamordowani przez hitlerowskich Niemców za wspieranie polskości. To dzięki tym bohaterom możemy żyć w wolnej Polsce bez obawy, że ktoś nas będzie zmuszał do niewolniczej pracy, będzie krzywdził nasze rodziny i zakaże nam rozmawiać w naszym ojczystym języku.”

Następnie o godz. 9 w Kościele Parafialnym odbyła się uroczysta Msza Święta w intencjach: za Ojczyznę oraz za Ochotniczą Straż Pożarną. Po mszy świętej o godz. 10.15 w Centrum Kultury w Rajczy odbyło się widowisko: „Demokracja bez granic, czyli Folwark Zwierzęcy" na podstawie powieści George'a Orwella w wykonaniu Grupy Teatralnej "Effatha". Wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół w Rajczy z Udziałem Chóru Parafialnego "Laurientus", który zaprezentował pieśni patriotyczne. Wszystkim uczestnikom udzieliła się podniosła atmosfera oraz wzruszenie. Trzeba zaakcentować duże zaangażowanie młodzieży i dbałość o pamięć zasłużonych ojczyźnie.

Zdjęcia: Magdalena Sporek

Udostępnij Drukuj E-mail