Podczas zeszłorocznych prac remontowych w wieży kościelnej odkryto list „ku pamięci” pozostawiony przez budowniczych oraz przedwojenne banknoty i monety. List napisał Ks. Józef Pułka wraz z Radą Kościelną. Pod listem podpisali się m.in. Zarząd Lasów Dóbr Żywieckich w Ujsołach i Złatnej, Kierownictwo Publicznej Szkoły Powszechnej w Ujsołach, Sołtys Gromady Ujsoły i Soblówka, Kółko Rolnicze w Ujsołach. List opisuje historię powstania Parafii w Ujsołach. Początki sięgają 1913 r., kiedy to wybudowano tymczasowy kościółek z desek. Plany budowy nowego kościoła przerwała w 1914 r. wojna światowa. Dopiero w 1920 r. odbyły się pierwsze Misje, a w r. 1922 wizytacja biskupa Adama Sapiehy, który poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. W 1923 roku rozpoczęto budowę muru oporowego i kopanie fundamentów pod kościół i wieżę. W roku 1925 wybudowano wikarówkę i organistówkę pod jednym dachem, a w 1926 r. wybudowano kościół do wysokości dachu. Dopiero w 1927 r. pokryto prezbiterium oraz nawy główne i boczne dachówką rzymską z Grudziądza. Wieżyczkę pokryto blachą miedzianą. 24 grudnia 1927 roku zaszalowano deskami resztę niepokrytego kościoła. Wtedy też ksiądz Józef Pułka poświęcił kościół. 25 grudnia odbyła się pierwsza msza, była to pasterka. W 1929 roku rozpoczęto budowę wieży, a w 1930 r. wieżę podwyższono do 23 metrów wysokości. Z powodu braku funduszy przerwa w budowie trwała, aż do 1935 roku. W 1937 roku dokończono budowę wieży kryjąc ją blachą miedzianą. Wieżę pokrywał Rudolf Planet mistrz blacharski z Żywca, Franciszek Jura czeladnik ze Sporysza i Władysław Biber, czeladnik z Ujsół. Roboty murarskie wykonywali przeważnie Jakub i Jan Worek z Kamesznicy, a więźbę i roboty ciesielskie Wojciech Sury i Franciszek Rataj z Ujsół. Nadzór nad budową i projekt wykonał inż. Wacław Krzyżanowski z Krakowa. Kościół powstał z dobrowolnych składek parafian oraz ofiarności arcyksięcia Karola Olbrachta Habsburga z Żywca. Przekazał on około 80 tysięcy na ten cel oraz ofiarował materiał drzewny. Robociznę wykonywali chłopi i parafianie za darmo.

Źródło: Miesięcznik Parafii Św. Józefa w Ujsołach nr 77/ 2016

Udostępnij Drukuj E-mail