Gmina Ujsoły realizuje mikroprojekt zatytułowany "Na szklanym szlaku" celem, którego jest ocalenie od zapomnienia materialnych i niematerialnych pozostałości po dawnych właścicielach ziem - dynastiach Wielopolskich i Habsburgów i nierozerwalnie związaną z nimi historią działającej w Złatnej w XIX wieku hutą szkła. W ramach projektu oznakowany zostanie szlak prowadzący do poszczególnych obiektów historycznych, które oznakowane zostaną tablicami informacyjnymi, wydany zostanie folder prezentujący historię poszczególnych miejsc, prowadzone jest szkolenie dla przewodników terenowych - wolontariuszy, którzy poznają zagadnienia historyczne i środowiskowe pogranicza polsko- słowackiego oraz zagadnienia z zakresu turystyki osób niepełnosprawnych.

Gmina konsekwentnie wprowadza udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym tablice na szlaku posiadać będą nakładki z opisem w piśmie Braille,a. Szlak został już wprowadzony na wydaną właśnie mapę pogranicza polsko-słowackiego. Mapa obejmuje teren gminy Ujsoły oraz Zakamenne i prezentuje atrakcje turystyczne obu gmin, najważniejsze adresy i telefony przydatne turystom. Mapa dostępna jest w Punkcie Informacji Turystycznej w Ujsołach. Projekt zakończy się 15 lipca 2017r. rajdem rowerowym po "szklanym szlaku". Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg wraz z gminą Zakamenne.

Fot. Gmina Ujsoły

Udostępnij Drukuj E-mail