W miniony poniedziałek 15 maja odwiedziliśmy gościnne progi Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Małgorzaty Pępek. Podczas konferencji prasowej, Poseł Małgorzata Pępek poruszyła wiele istotnych dla naszego powiatu kwestii, jednak najwięcej emocji wzbudziło "obejście Węgierskiej Górki".

Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na interpelację Poseł Małgorzaty Pępek w sprawie "obejścia Węgierskiej Górki" zawiera kilka istotnych informacji.

Komisja Europejska ogłosiła kolejną turę naboru wniosków o dofinansowanie budowy ze środków europejskich instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) wspierającego budowę infrastruktury transgranicznej, natomiast nabór wniosków do programu zakończył się w lutym 2017 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgłosiła inwestycję "Obejście Węgierskiej Górki" z wnioskiem o dofinansowanie - obecnie trwa weryfikacja wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie czerwca i lipca 2017 r., natomiast minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk potwierdził wcześniejsze informacje: ogłoszenie przetargu planowane jest na trzeci kwartał 2017 roku, a podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić w drugim kwartale przyszłego roku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to rok 2020.

W treści odpowiedzi czytamy, iż „brana jest również pod uwagę możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020." Wskazanie tej alternatywy pozwala wywnioskowanie, iż finansowanie tej inwestycji może być pokryte ze środków budżetu państwa.

Udostępnij Drukuj E-mail