Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez dofinansowanie działań gmin w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” lub Klubów „Senior +”.

Gmina Ujsoły przystąpiła do programu odpowiadając na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w edycji 2017. Potrzebą wskazującą na konieczność utworzenia Klubu Senior+ stał się systematyczny wzrost liczby osób starszych na terenie Ujsół. Spośród ogółu mieszkańców (4566) 1056 osób to osoby w wieku 60 lat i więcej (23%). Do nich szczególnie będą kierowane działania Klubu, w ramach których zakłada się udostępnienie seniorom oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i innej.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu. Pośród projektów, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się także projekt Gminy Ujsoły. Dzięki przydzielonym środkom, mieszkańcom gminy, po wykonaniu niezbędnych prac, udostępnione zostanie w ramach Klubu Senior+ ogólnodostępne pomieszczenie wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję pomieszczenia klubowego wyposażonego w sprzęt RTV, komputer z dostępem do sieci Internet, aneks kuchenny, szatnia oraz toalety. Wejście do Klubu oraz jedna z toalet będą przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Seniorzy, którzy od początku tego roku spotykają się w grupach tematycznych: edu-senior, sport-senior, rękodzieło oraz kultura i tradycja, będą (jesienią) mogli cieszyć się własną bazą i swobodnie realizować swoją aktywność, o czym będziemy informować na bieżąco.

Udostępnij Drukuj E-mail