Z inicjatywy Sołtysa Zbigniewa Kopcia oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy Mariana Jeleśniańskiego, powstała pierwsza Młodzieżowa Rada Sołecka na naszym terenie. W jej skład wchodzi 15 uczniów ze szkoły w Rajczy. Przewodniczącą została Julia Wróbel, wiceprzewodniczącą Julia Salachna. a sekretarzem Julia Jurasz. Opiekunami rady zostali nauczyciele ze szkoły w Rajczy Krystyna Waligóra i Kazimierz Oleś. Hasłem Młodzieżowej Rady Sołeckiej jest powiedzenie: „Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy mieszkańcami Rajczy.”

fot. Sołectwo Rajcza

Celem rady jest zwiększenie aktywności młodych ludzi w życiu publicznym i wychodzenie z inicjatywą organizacji wydarzeń kulturalnych, ekologicznych, charytatywnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Spotkania rady będą okazją do wymiany doświadczeń i włączenia się aktywnie w życie społeczności lokalnej. Młodzi ludzie poprzez spotkania z wójtem gminy, radnymi, radą sołecką oraz sołtysem będą mogli poznać jak funkcjonują poszczególne instytucje samorządowe. W szkole powstaną zajęcia pozalekcyjne z edukacji obywatelskiej. Pod opieką nauczycieli młodzież realizować będzie mikroprojekty, które prezentowane będą na koniec roku szkolnego.

 

fot. Sołectwo Rajcza

17 maja w Sołtysówce w Rajczy odbyło się uroczyste posiedzenie Młodzieżowej Rady Sołeckiej.W spotkaniu brali udział zaproszeni przez młodzież goście: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Worek, Radny Rady Powiatu Adam Iwanek, wójt gminy Rajcza Kazimierz Fujak, wicedyrektor Zespołu Szkół w Rajczy Dorota Salachna, Krystyna Waligóra - opiekunka rady z ramienia szkoły oraz sołtys Zbigniew Kopeć. Przewodnicząca Rady Młodzieżowej Julia Wróbel nawiązała do zbliżającego się Dnia Samorządu Terytorialnego, obchodzonego 27 maja. Z tej okazji złożyła gościom życzenia oraz wręczyła symboliczną różę. W drugiej części spotkania Julia Wróbel poprowadziła debatę, podczas której młodzi samorządowcy zadawali pytania swoim dorosłym odpowiednikom. Pytania dotyczyły wielu ważnych spraw, dotyczących sołectwa, gminy i powiatu. Młodzieżowa Rada Solecka ma już pomysły na kolejne spotkania, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

Udostępnij Drukuj E-mail