Oceny: (1 raz)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

 

20 maja Stowarzyszenie Dzieci Serc pod przewodnictwem Pani Jadwigi Klimonda, przy wsparciu 12 wolontariuszy z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy, wyruszyło spod Krzyża Trzeciego Tysiąclecia w Bielsku-Białej pod krzyż na Matysce w Beskidzie Żywieckim. 33-kilometrową trasę pokonało kilkadziesiąt osób: rodziny, niepełnosprawni, w tym 7 osób na wózkach inwalidzkich, dzieci i młodzież szkolna, kapłani, wychowawcy i opiekunowie. Pielgrzymi idąc modlili się o pokój, w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, wspieranie dzieła „Marsz dla Życia” oraz dziękowali za 10-letnią opiekę bł. O. Michała Tomaszka nad Stowarzyszeniem Dzieci Serc.

Wszystko rozpoczęło się od płomienia pamięci. 10 lat temu franciszkanie zgodzili się, by o. Michał Tomaszek, jeden z dwóch męczenników, który był wówczas jeszcze kandydatem na ołtarze, został patronem wspólnoty, skupiającej dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu całej Żywiecczyzny.

Tegoroczna Pielgrzymka „Fiaccola di Lolek” przebiegła pod hasłem „Idziemy Twoim szlakiem”.  Pod krzyżem na Trzech Lipkach wikariusz parafii św. Stanisława BM w Starym Bielsku błogosławił pielgrzymom na drogę. Ks. Grzegorz Pal wspólnie z przewodnikiem pielgrzymki ks. Krzysztofem Ciurlą z parafii w podżywieckiej Trzebini zaintonowali pieśń inaugurującą tegoroczną pielgrzymkę.

U stóp Krzyża na Trzech Lipkach pielgrzymi spotkali się z redemptorystkami. Zakonnice te do czasu beatyfikacji papieża przechowywały ogień z grobu Jana Pawła II, nazwany „Lolkiem”.  W 2008 roku ogień ten przywieźli do Polski biegacze z Włoch. Oni, jako pierwsi pokonali trasę pomiędzy krzyżami na Trzech Lipkach i Matysce.

Pielgrzymi otrzymali także błogosławieństwo na placu przez kurią biskupią od ks. prałata Krzysztofa Ryszki, proboszcza bielskiej parafii NSPJ.  Pod papieskim pomnikiem przy Kurii Diecezji Bielsko- Żywieckiej wspólnie odmówiono modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Ułożone w formę różańca biało-czerwone baloniki wypełnione helem poszybowały w górę, dając znak do wymarszu.

Sobotnie wędrowanie wiodło z Bielska-Białej przez Bystrą, Meszną, Buczkowice, Godziszkę, Kalną, Słotwinę, Lipową, Twardorzeczce do Radziechów. Po drodze stale dołączały się do grupy nowi pielgrzymi. Wieczorem u stóp Matyski, zwanej Golgotą Beskidów, odbyła się msza święta na zakończenie pielgrzymki.

„Ci, którzy nie uczestniczyli w pielgrzymce jednoczyli się z pielgrzymami poprzez przystrojenie domów, wywieszone flagi oraz wizerunki papieża w oknie. Na uwagę i szacunek zasługuje to, że młodzież i dzieci przeszły 33 km bez protestów i marudzenia, najmłodszy uczestnik miał 5lat. Pięknie zachowali się wolontariusze z ZSAiO w Żywcu, którzy wspierali na trasie osoby na wózkach inwalidzkich. Wdzięczni jesteśmy Ks. Prałatowi Krzysztofowi Ryszce za goszczenie nas na placu Kurii przy pomniku Jana Pawła II, Ks. Krzysztofowi Ciurla wikariuszowi Parafii Matki Bożej Różańcowej w Trzebini, Ks. Tadeuszowi Krzyżak – proboszczowi Parafii p.w. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej, Ks. kan. Zygmuntowi Siemianowskiemu proboszczowi Parafii Św. Stanisława BM w B-B oraz ks. Grzegorzowi Pal. Grupie muzycznej prowadzonej przez: Wiktorię Karpicka, Julię Kozubek oraz Michała Wróbla. Za bezpieczeństwo na trasie policji z sekcji Ruchu Drogowego z Bielska – Białej, OSP Słotwina, OSP Lipowa oraz OSP Przybędza.

 Za gościnę i posiłek na trasie Michałowi Kunce, dyrektorowi Gimnazjum Publicznego im. Juliana Fałata w Bystrej wraz z Anna Maślanka i liczną grupą mieszkańców Bystrej Śląskiej, Zenonowi Cebrat dyrektorowi ZSO im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach, Parafii w Słotwinie wraz z Marią Binda – Sapeta sołtys. Młodzieży za powitalny transparent, Piotrowi Tlałce, dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce, ks. Proboszczowi Krzysztofowi Galeckiemu wraz z młodzieżą oraz Annie Knapek, Kołu Gospodyń Wiejskich wraz z mieszkańcami wsi Twardorzeczka i Ostre, Kazimierzowi Tlałce, Kołu Gospodyń Wiejskich z Wieprza, Zofii i Marianowi Bąkowi z hurtowni owoców, Tomaszowi Świniańskiemu za chleby.

Tradycyjnie w parafii Św. Bartłomieja w Lipowej czekał na nas ks. Proboszcz Jan Kudłacik. Natomiast na Matysce czekał na nas jej Gospodarz, Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – proboszcz Parafii św. Marcina w Radziechowach, który następnie odprawił Mszę Św. składając na ołtarzu Pańskim wszystkie intencje, w jakich pielgrzymi wędrowali tego dnia po beskidzkiej ziemi." -  podkreśliła Jadwiga Klimonda.

Zdjęcia: Stowarzyszenie Dzieci Serc

Udostępnij Drukuj E-mail