Bez komentarzy

Stowarzyszenie ,,Żywiecki Klub Amazonek" działa od 2013r. Siedziba zlokalizowana jest w Żywcu-Sporyszu, przy ulicy Sporyskiej 37. Założycielką klubu była Pani Irena Dziki, która do 2014 roku pełniła funkcję prezesa Klubu. Od 2014 roku prezesem jest Pani Maria Brańka.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz pracy wolontariatu. Celem klubu jest działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworu piersi. Podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy mającej na celu przeciwdziałaniu uczucia osamotnienia i bezradności - szczególnie w stosunku do osób najbardziej poszkodowanych. Panie korzystają z fachowych porad różnych specjalistów. Stowarzyszenie ,,Żywiecki Klub Amazonek" chętnie nawiąże bliższe kontakty z innymi stowarzyszeniami czy też organizacjami społecznymi.

Zdjęcia: Żywiecki Klub Amazonek

Udostępnij Drukuj E-mail