Bez komentarzy

Zamieszczamy apel Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty skierowany do mieszkańców Powiatu Żywieckiego:

„W trosce o dobro najmłodszych mieszkańców Powiatu Żywieckiego zwracam się z apelem w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, które poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.

Rodzinna opieka zastępcza to z pewnością trudna służba, ale dzięki niej dajemy dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych szanse na lepsze życie, poczucie miłości, bezpieczeństwa i ciepła.

Pozyskiwaniem i szkoleniem kandydatów na rodziców zastępczych zajmują się pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,

mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

nie zostały pozbawione władzy rodzicielskiej ani też władza ta nie została zawieszona,

nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,

mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodu,

przeszły odpowiednie szkolenia,

uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej.

Szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych są prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu i są bezpłatne.

Osoby chętne do tworzenia rodzin zastępczych – w celu uzyskania dokładnych informacji – proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00. (tel. 33 861 94 19, 861 93 36).”

Udostępnij Drukuj E-mail