Zarząd Powiatu Żywieckiego już po raz 18. zorganizował imprezę o charakterze edukacyjnym pod nazwą Powiatowe Dni Lasu, której realizatorem był Wydział Ochrony Środowiska. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Powiatu Żywieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego.

Impreza ta od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół wszystkich szczebli – podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Tematyka konkursów jest bardzo urozmaicona i wykracza poza obowiązujące programy nauczania, przyczyniając się do wzrostu świadomości i podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ekologii i sozologii, jak również wzrostu zainteresowań problematyką ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży szkół Powiatu Żywieckiego.

W pierwszym etapie zorganizowane zostały konkursy szkolne, których zwycięzcy zostali zakwalifikowani do szczebla powiatowego. Jak wynika z informacji przekazanych przez Dariusza Szatanika, rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego - w tegorocznej edycji XVIII Powiatowych Dni Lasu wzięło udział 80 uczniów (40 szkół), najliczniej reprezentowane były szkoły podstawowe.

„W związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Światowego Dnia Lasu, jak co roku podjęliśmy akcję o charakterze edukacyjnym pod ogólnym hasłem Powiatowe Dni Lasu. We wszystkich kategoriach szkół powiatu żywieckiego przeprowadzono konkursy, natomiast finał miał miejsce w siedzibie Powiatu. Należy zaznaczyć, że przyznane przez Komisję Konkursu nagrody rzeczowe zakupione zostały ze środków budżetowych, pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich uczniów fascynujących się przyrodą i środowiskiem do kolejnej edycji Powiatowych Dni Lasu, która odbędzie się za rok" - dodał Dariusz Szatanik, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.

Podsumowanie całości akcji odbyło się w okresie 29-31 maja, wówczas to odbyły się konkursy finałowe w poszczególnych kategoriach szkół powiatu żywieckiego:

konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych pn. „Przyroda i ja”,

konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej dla młodzieży szkół gimnazjalnych pn. „Przygoda z przyrodą”,

konkurs wiedzy przyrodniczo – ekologicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Przyroda bezcennym darem”.

Laureaci w kategorii szkół podstawowych:

Miejsce I – Kamil Wnętrzak - uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół w Gilowicach

Miejsce II – Anna Konicka – uczennica Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu

Miejsce III – Oliwia Filosek uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żywcu

Miejsce IV – Krystian Pietraszko – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

Miejsce V – Martyna Hałasek – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Koszarawie

Laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych:

Miejsce I – Kamila Łukańko – uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół w Gilowicach

Miejsce II – Jakub Wisła – uczeń Gimnazjum w Zespole Szkół w Radziechowach

Miejsce III – Patrycja Chrzanowska – uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół w Gilowicach

Miejsce IV – Michał Janczyk – uczeń Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 w Jeleśni

Miejsce V – Agnieszka Ożga - uczennica Gimnazjum w Świnnej

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

Miejsce I – Klaudia Chwaja– uczennica Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

Miejsce II – Zuzanna Szpoton – uczennica Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

Miejsce III – Ludwika Kuchejda - uczennica Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu

Zwieńczeniem było wręczenie laureatom konkursów nagród rzeczowych, a każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za udział w etapie powiatowym.

Do realizacji tej popularnej wśród dzieci i młodzieży formy edukacji ekologicznej pod hasłem Powiatowe Dni Lasu czynnie włączyli się Nauczyciele, Nadleśnictwo Węgierska Górka oraz Firma Żywiec Zdrój.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail