Lany Poniedziałek

Poniedziałek Wielkanocny w gwarze Żywieckiej nazywa się
,,Śmigorzem‘’.

 

Od wczesnego ranka wszyscy oblewają się wodą.  Młodzi
i starsi, mężczyźni i kobiety. Zdarzają się do dziś przypadki ciągnięcia siłą panien do rzeki i wrzucania ich do wody, a im dziewczęta są ładniejsze tym bardziej są narażone na tego rodzaju kąpiel. Starsze pokolenie wspomina że istniał zwyczaj bicia dziewczyn  ,,słodkimi pędami‘’, kupowanymi w sklepie, które później zjadano. Jak twierdzą informatorzy, pędy te były bardzo smaczne.

     Obecnie dawne zwyczaje wielkanocne praktycznie zanikły,
z wyjątkiem zwyczaju oblewania się wodą, które jest nadal popularne, jednakże tylko w grupach rówieśniczych dzieci
i młodzieży, chociaż z roku na rok, zwyczaj ten przybiera coraz to mniej prowokacyjne formy.

 

Należy jeszcze dodać, że obrzędowość Wielkanocna Żywiecczyzny, nie obejmuje zwyczaju chodzenia w Wielki Poniedziałek z życzeniami świątecznymi po wsi oraz, że nie znane tu były wiosenne obchody marzanny czy też jak
w sąsiednim Beskidzie śląskim  
,,goika‘’. 

źródło: Marcin Biegun

Udostępnij Drukuj E-mail