Bez komentarzy

W miniony poniedziałek 19 czerwca przy ul. Pola Lisickich odbyła się uroczystość związana z otwarciem drogi do nowo budowanego Szpitala Powiatowego w Żywcu. Wybudowanie drogi to jedno z zobowiązań Powiatu Żywieckiego zawartych w umowie o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym z Firmą InterHealth Canada Limited – inwestorem budowanego szpitala.

Droga powiatowa nr 1484 S o długość 632 m. została wykonana przez firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  Jak poinformował rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Dariusz Szatanik - w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury drogowej zapewniającej dojazd do nowo budowanego Szpitala Powiatowego w Żywcu” wykonane zostały między innymi prace obejmujące roboty ziemne, stabilizację gruntu, kanalizację deszczową, chodniki, oznakowanie oraz prace sieciowe (elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne). Dodatkowe prace objęły poprawienie odwodnienia i wykonanie dodatkowych przepustów. Wartość inwestycji na którą pozyskano środki z dotacji zewnętrznej wynosi 2,5 mln złotych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Poseł RP Kazimierz Matuszny, Peter Horbury – Dyrektor InterHealth Canada Limited w Polsce wraz ze współpracownikami, przedstawiciele firmy ARUP, architekci projektu szpitala biuro N+, przedstawiciele firmy ALDESA, przedstawiciele firmy STRABAG, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor oraz Przewodniczący Rady Miasta Żywca Krzysztof Greń, Janusz Michałek - Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Józef Bednarz – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Krzysztof Czaja – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu, Andrzej Graca - Komendant Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Żywcu. Starostwo Powiatowe reprezentował Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Członkowie Zarządu Powiatu, Radni Powiatu oraz pracownicy Starostwa.

W roku bieżącym Powiat Żywiecki zlecił wykonawcy robót - Firmie STRABAG wykonanie dodatkowej nakładki (od strony skrzyżowania drogi powiatowej 1428 S z ul. Isep w stronę ronda przy szpitalu) o długości 200 m. Koszt inwestycji wyniósł 90 tyś. złotych.

Udostępnij Drukuj E-mail