Bez komentarzy

Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 1 września 2017 roku do nowego obiektu zostaną przeniesione dzieci z Przedszkola nr 1 przy ul. ks. prałata Stanisława Słonki. W Żywcu przy ulicy Tetmajera kontynuowana jest budowa nowej placówki.

Przypominamy - w miesiącu lipcu 2016 r. w Zabłociu przy ul. Tetmajera, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska ze sztuczną nawierzchnią, rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji jaką jest „Budowa nowego przedszkola w Żywcu". Jest to projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.  Miasto po długotrwałych staraniach uzyskało dofinansowanie dla tego projektu umową nr UDA-RPWSL.12.01.02-24-032B/15-00 podpisaną 28 grudnia 2016r. tj. trzy miesiące po rozpoczęciu prac budowlanych.

Cel projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia i dostępności edukacji przedszkolnej w województwie śląskim, poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie.

Beneficjentem inwestycji jest Miasto Żywiec.

Obiekt został zaprojektowany przez Studio Projektowe s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury

z Żywca. Wynikający z dokumentacji projektowej potencjał edukacyjny obiektu stanowi 150 miejsc, co oznacza wyraźny wzrost liczby miejsc w stosunku do stanu obecnego (121 miejsc). Tym samym, projektowana inwestycja wywiera pozytywny wpływ na wzrost potencjału edukacyjnego Województwa Śląskiego, gdyż zapewnia zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich (obecnie jest to 65 miejsc, po realizacji inwestycji będzie to 95 miejsc, dodatkowo utworzona zostanie 1 grupa 3 i 4-latków).       Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest firma WODPOL Sp. z o.o.   z siedzibą w Żywcu przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 24.

Planowana Całkowita wartość projektu wyniesie blisko 7 mln zł (6 977 893,02 zł), w tym środki z UE w kwocie nieprzekraczającej 4 415 558,13 zł. 

Ukończenie inwestycji planowane jest na okres wakacji bieżącego roku, tak aby po wakacjach dzieci mogły już pójść do nowego przedszkola.

Udostępnij Drukuj E-mail