Rozpoczęła się dyskusja na temat nowego podziału administracyjnego kraju. Posłowie PiS mówią o tym, że powinny być cztery, a nie jak mówiono dotychczas trzy nowe województwa. Do tej pory wysuwano propozycję utworzenia województwa warszawskiego, środkowopomorskiego oraz częstochowskiego. Jednak jest możliwe i czwarte: bialsko-siedleckie.

Biorąc pod uwagę projekt zakres powyższych zmian, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor zabrał w tej kwestii głos: „Chciałbym niniejszym zaproponować, aby do dyskusji na temat nowego podziału administracyjnego włączyć temat powstania województwa podbeskidzkiego. Wszyscy pamiętamy województwo bielskie, pomimo licznych protestów zostało ono zlikwidowane przy ostatniej reformie administracyjnej. Moim zdaniem, wbrew logice. Było to jedno z najlepiej prosperujących pod względem gospodarczym województw przy podziale na 49 województwa, miało jedną z najmniejszych stóp bezrobocia w kraju, było prężnie rozwijające się, na dodatek położone przy dogodnych szlakach komunikacyjnych. Dzisiaj trzeba bardzo poważnie pomyśleć o tym, by powstało nowe województwo - podbeskidzkie. Jako, że większość posłów z okręgu nr 27 wywodzi się z Prawa i Sprawiedliwości, zwracam się do Panów Posłów o to, byśmy wspólnie zaczęli dyskusję na temat nowego podziału administracyjnego, którego wymagają czasy i sytuacja. Powstanie nowego województwa na naszym terenie, województwa podbeskidzkiego może przynieść regionowi wiele korzyści, a przede wszystkim zmniejszy centralizację szczebla wojewódzkiego, co będzie niezwykle korzystne dla mieszkańców".

Udostępnij Drukuj E-mail