Jak poinformował rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu Dariusz Szatanik, jednym z najważniejszych punktów XXIX sesji Rady Powiatu w Żywcu, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 r. było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żywieckiego za 2016 rok.

Za rok 2016 budżet Powiatu zrealizowany został w wysokości 130,8 mln. zł, czyli w 100% planowanych dochodów. Wydatki zostały wykonane na kwotę 123,8 mln. zł, czyli w 96%. Zmniejszyło się również zadłużenie Powiatu o 5,3 mln. zł.

Sprawozdanie poprzedzone było pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. W efekcie głosowania wszyscy Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe, a także udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r.

Starosta Żywiecki Andrzeja Kalata oraz Wicestarosta Stanisław Kucharczyk złożyli na ręce Pani Skarbnik podziękowania dla całego Wydziału Finansowego za poprawną realizację budżetu. Podziękowania złożył również Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego Roman Rokita

Udostępnij Drukuj E-mail