Bez komentarzy

Janusz Michałek został nowym prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Dotychczasowy wiceprezes zastąpił kierującego od 20 lat tą największą polską specjalną strefą ekonomiczną Piotra Wojaczka.

Jak poinformowały w poniedziałek służby prasowe KSSE, w piątek walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o powołaniu zarządu spółki na kolejną kadencję w nowym składzie; nie został natomiast zmieniony skład rady nadzorczej.

W kadencji 2017-2021 KSSE pokieruje Janusz Michałek, który od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję jej wiceprezesa i zastępcy prezesa. Skład zarządu uzupełniają Barbara Piontek na stanowisku wiceprezesa - zastępcy prezesa, a także Jacek Bialik, Mateusz Rykała, Ewa Stachura-Pordzik oraz Andrzej Zabiegliński, pełniący funkcje wiceprezesów - członków zarządu kierujących jednocześnie poszczególnymi podstrefami KSSE.  

Michałek zapowiedział realizowanie planów inwestycyjnych i opracowanie nowej strategii rozwoju spółki.  

Związany z Żywiecczyzną nowy prezes KSSE ukończył krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą, a także studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej. Od 2014 r. prowadzi przewód doktorski na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, a także studia podyplomowe z zakresu MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Od 2006 r. Michałek pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w którym m.in. od 2014 r. kierował realizacją kluczowego projektu pn. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i II". W 2009 r. objął stanowisko prezesa firmy Beskid Ekosystem; w kwietniu 2016 r. został wiceprezesem KSSE.  

KSSE jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych – ponad 220 firm polskich i zagranicznych zainwestowało tam łącznie ponad 24 mld zł, dając zatrudnienie ponad 60 tys. osób. Katowicka strefa zajmuje ponad 2,6 tys. hektarów na obszarze 45 gmin w woj. śląskim, opolskim i małopolskim.

Udostępnij Drukuj E-mail