1 komentarz

7 kwietnia br. Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie już od 1 września 2017 roku. Szczegółowo na temat uchwały pisaliśmy TUTAJ.

 

Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor w sprawie uchwały antysmogowej:

„W związku z wejściem w życie nowej uchwały otrzymuje od Państwa coraz więcej pytań dotyczących tego, czy w naszym mieście będą obowiązywać przepisy tejże uchwały, oraz czy i w jaki sposób będą egzekwowane.  Pytacie Państwo również o to, co mają zrobić osoby najbiedniejsze, których nie stać na zakup paliwa lepszej jakości. Odpowiadając na Państwa pytania, przepisy uchwały „antysmogowej” obowiązywać będzie w całym województwie również w Żywcu. Obowiązkiem władz samorządowych gminy jest dbałość o życie i zdrowie mieszkańców. Jak wiadomo smog jest przyczyną wielu ciężkich chorób, w tym nowotworów. Według danych organizacji zajmujących się zdrowiem, w Polsce z powodu smogu umiera każdego roku ponad 45 tysięcy osób.  To zatrważające liczby, dlatego koniecznością są działania proekologiczne i prozdrowotne. Zakaz spalania mułem i flotokoncentratami jest krokiem w dobrym kierunku, choć istnieje ryzyko jego nieskuteczności. Najlepszym rozwiązaniem byłby całkowity zakaz sprzedaży tych paliw. W sezonie grzewczym, patrole Straży Miejskiej, jak w latach poprzednich będą przeprowadzać kontrole palenisk. W przypadku podejrzenia spalania niedozwolonymi paliwami zostaną pobrane próbki do analizy chemicznej składu opału.  Przez cały czas prowadzony jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji, który pozwolił już na wymianę ponad 1000 starych instalacji grzewczych. Miasto aktywnie włączyło się w akcję gazyfikacji dzielnic Sporysz, Kocurów, Koleby. Rozumiemy potrzeby osób o najmniejszych dochodach, dlatego też mogą one liczyć na wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakupie opału.  W tym wypadku należy spełnić jednak kryterium dochodowe, które wynosi na osobę w rodzinie 514 zł netto, zaś na osobę samotną 634 zł netto.  Przez cały czas Miasto Żywiec stara się również o nowe rozwiązania technologiczne, które mogą zmniejszyć niską emisją. Składamy wnioski w sprawie zakupu elektrofiltrów kominowych, testujemy palniki Wery, przyglądamy się wszelkim nowościom technicznym w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Dodatkowo na bieżąco monitorujemy stan powietrza w mieście, dzięki czemu możemy na bieżąco reagować.”

Udostępnij Drukuj E-mail