Przed kilkoma dniami Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor otrzymał pismo z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia „Odmulanie zbiornika Tresna”. Wydanie decyzji środowiskowych to pierwszy bardzo poważny krok w kierunku zagospodarowania brzegów Jeziora Żywieckiego.

– Nie ukrywam, że pojawiło się światełko w tunelu w zakresie nadania Jezioru Żywieckiemu właściwej rangi. Działania mające na celu zagospodarowanie brzegów Jeziora Żywieckiego rozpoczął już kilkanaście lat temu burmistrz Żywca Antoni Szlagor, który starał się stworzyć Program Oczyszczania Brzegów Jeziora Żywieckiego. Wówczas zabrakło na ten cel środków. Dziś pojawia się realna szansa na to, że zbiornik zostanie oczyszczony. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem końcowych decyzji administracyjnych na wykonanie tego odmulenia – mówi Paweł Nabielec, dyrektor żywieckiego oddziału RZGW Kraków.

Burmistrz Żywca Antoni Szlagor mówi, że działanie jest niezbędne, by nad Jeziorem Żywieckim mogły rozpocząć się dalsze inwestycje w zakresie rozwoju tzw. małej turystyki.

– Obecnie mamy bardzo dobry dojazd nad Jezioro. Jest bardzo dobra droga przy ulicy Królowej Jadwigi, a właśnie rozpoczyna się remont generalny ulicy św. Wita z osiedla Widok nad samo Jezioro, obok Ośrodka Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ma opracowaną kompletną koncepcję zagospodarowania brzegów Jeziora Żywieckiego. Moim marzeniem jest to, aby nad pięknym Jeziorem Żywieckim położonym na tle wspaniałych gór, powstały promenady, aleje spacerowe, ścieżki rowerowe, do tego mnóstwo uroczych kawiarenek prowadzonych przez prywatnych właścicieli. To miejsce powinno przez swoje położenie przyciągać tłumy turystów. Zrobimy wszystko co możemy, by wesprzeć działania RZGW w zakresie zakończenia procesu dokumentacji. Liczę na wsparcie wszystkich osób z regionu, które mają lub mogą mieć wpływ na to, by Jezioro Żywieckie stało się perełką Beskidów – mówi burmistrz Antoni Szlagor.

 

Na czym miałoby polegać odmulenie?

Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Głównym celem przedsięwzięcia jest odmulenie zbiornika wodnego, który w okresie długoletniej eksploatacji (od 1967 roku) uległ degradacji (zmniejszył swoje zdolności retencyjne) na skutek różnych procesów erozyjnych, w tym głównie nanoszeniu rumowiska przez cieki wpływające do zbiornika. Przedsięwzięcie ma na celu przywrócenie pojemności zbiornika Tresna.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w Regionie Wodnym Górnej Wisły w zlewni Soły, powyżej zapory czołowej zbiornika wodnego Tresna, na terenie powiatu żywieckiego, województwo śląskie. Prace prowadzone będą w południowej części zbiornika, w rejonie ujścia rzeki Soły oraz w rejonie ujścia potoku Łękawka we wschodniej części zbiornika.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wydobycie spod wody z dna zbiornika ok. 2,7 mln m3 osadu, zgromadzonego tam od początku eksploatacji zbiornika Tresna w celu odzyskania utraconej w wyniku zamulenia zbiornika rezerwy powodziowej. Przewiduje się, że osady będą wydobywane z południowej części zbiornika, w rejonie ujścia rzeki Soły oraz w części wschodniej w rejonie ujścia potoku Łękawka. Ponadto odmulone zostaną także dwa porty jachtowe, zlokalizowane w zachodniej części zbiornika.

Prace prowadzone będą aż do osiągnięcia naturalnego podłoża, tak by usunąć całą warstwę osadów w zasięgu prowadzenia prac. Przewiduje się prowadzenie prac za pomocą dwóch zestawów pogłębiarek wieloczerpakowych wraz z systemem przenośników taśmowych, transportujących urobek na brzeg. Prowadzenie prac będzie poprzedzone pracami przygotowawczymi, m.in. wycinką drzew i krzewów, samoistnie porastającymi powstałe w czaszy zbiornika płycizny.

 

Dane dotyczące działek:

Teren prowadzenia prac jest własnością Skarbu Państwa, w zarządzie RZGW w Krakowie, w związku z tym nie ma konieczności wykupu działek lub uzyskiwania zgody właścicieli na prowadzenie prac.

Udostępnij Drukuj E-mail