Bez komentarzy
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 12.07.2017 roku odbyła się wizja w terenie dotycząca realizacji zadania pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60 m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I”.
 
"Komisja w składzie przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Żywcu, Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu, Urzędu Gminy w Ujsołach i Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu stwierdziła, iż powstały nowe uszkodzenia powyżej wykonywanych obecnie robót budowlanych. Uszkodzeniu uległ odcinek istniejącego, starego muru na długości około 40 mb. W związku z użytkowaniem przedmiotowego odcinka drogi powiatowej należy zachować szczególną ostrożność" - poinformował Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, Tomasz Kotajny. 
 
Udostępnij Drukuj E-mail