W trakcie Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 lipca w miniony czwartek o godzinie 12:00 do Złotej Księgi zostały wpisane następujące osoby oraz instytucje:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Krótka charakterystyka

1.

Anna i Zdzisław Bielowie

 

Państwo Anna i Zdzisław Biel od 60 lat są małżeństwem. Wspólnie przez wiele lat prowadzili gospodarstwo agroturystyczne, uprawiali warzywa i owoce, hodowali zwierzęta – swoje wyroby  sprzedawali mieszkańcom miasta Żywca. Na emeryturze z wielką pasją uprawiają jeden z piękniejszych w Sporyszu ogrodów. Interesują się ziołolecznictwem, zbierają zioła i kwiaty, z których robią domowe kremy i maści. Są dla siebie ogromnym wsparciem.

2.

Zofia Gibas

100 letnia  Pani Zofia urodziła się w Ślemieniu w wielodzietnej rodzinie. Od najmłodszych lat ciężko pracowała, pomagając w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców. Jako młoda osoba podjęła pracę w rodzinie żydowskiej i tam jako guwernantka opiekowała się dziećmi. W wyniku przesiedlenia wyprowadziła się na jakiś czas z małżonkiem do Głuchołazów. Po powrocie do Żywca, aż do emerytury pracowała w Papierni. Z pełnym zaangażowaniem oddawała się  wychowywaniu dzieci, wnuków i prawnuków.

3.

Ireneusz Kaznocha

Pan Ireneusz Kaznocha jest wieloletnim dziennikarzem TVP Katowice. W swojej pracy zawodowej bardzo często podejmuje tematykę związaną z Żywcem, pokazując codzienne życie miasta i jego mieszkańców. Swoją pracę wykonuje rzetelnie, dokładnie sprawdzając zakres tematyczny, którym się zajmuje, a przede wszystkim okazuje szacunek osobom, których te tematy dotyczą. Jego materiały związane z Żywcem można oglądać również w ogólnopolskich serwisach informacyjnych, takich jak „Teleexpress”, „Wiadomości”, czy   „ Panorama”. 


 4.

 
Jerzy Klistała

 

Pan Jerzy Klistała jest autorem słownika biograficznego „Martyrologium mieszkańców Żywca, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej, Łękawicy, Łodygo-wic, Milówki, Rajczy, Suchej, Węgierskiej Górki w latach 1939 – 1945”. Jest również autorem książki „Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska–Białej, Kęt, Oświęcimia” oraz publikacji o żołnierzach i działaczach w  obozach koncentracyjnych: Auschwitz–Birkenau, Mathausen, Gusen,Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, Oranienburg, Sachsenhausen oraz Flossenbürg.

5.

Maria Wisińska-Kurz

Pani Maria Wisińska-Kurz jest Dyrektorem Biura Poselskiego Posła na Sejm Kazimierza Matusznego. Jest osobą bardzo aktywną, współzałożycielką Centrum Integracji Społecznej w  Jeleśni, wieloletnią wolontariuszką działającą na rzecz dzieci i młodzieży z Zabłocia, zwłaszcza ze Szkoły Podstawowej nr 1, wyróżniona przez Centrum Promotorów Idei Św. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu nagrodą „Miód, Chrzan i Serce”.

6.

 

Bronisław Luber

 

Pan Bronisław Luber jest aktywnym działaczem i  autorem publikacji dotyczących wysiedleń mieszkańców Żywiecczyzny. Jako dziecko został deportowany wraz z rodzicami do Generalnej Guberni. W latach 1990 stworzył grupę, która zainicjowała publiczną dyskusję o wysiedleniach w parlamencie. W efekcie jego starań Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, a później IPN wszczęły śledztwo w kwestii niemieckich odszkodowań dla osób wysiedlonych z  Żywiecczyzny.

7.

Janina Nabiałek-Mikłos

Pani Janina Nabiałek-Mikłos jest emerytowaną nauczycielka, wieloletnim wicedyrektorem, a później Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu,  wychowawcą młodzieży, wieloletnią przewodniczącą Rejonowego Zespołu Samokształceniowego Polonistów. Za swoją działalność nagrodzona Srebrną i Złotą Odznaką SKO-PKO, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Honorową Odznaką PCK, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Pamiątkowym M. Żywca.

 

8.

Paweł Moc

Pan Paweł Moc jest wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Trzeźwości-Klub Krokus. Bardzo aktywnie działa na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, pomaga  im i wspiera w utrzymaniu abstynencji i dążeniu do życia w trzeźwości oraz oso-bom współ uzależnionym rodzinom alkoholików. Organizuje szkolenia na temat choroby alkoholowej prowadzone  przez profesjonalistów oraz spotkania  dla osób, które zerwały z nałogiem.

9.

 

Jan Ozaist

 

Jan Ozaist jest długoletnim  pracownikiem przedsiębiorstwa Geologiczno – Geodezyjnego Budownictwa Wodnego  w Krakowie – sprawującej nadzór i obsługę zapory wodnej w Porąbce, Czańcu oraz w Tresnej. Jest długoletnim instruktorem w stopniu harcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego – członkiem komendy chorągwi ZHP w Krakowie. Organizował drużyny harcerskie na terenie Oczkowa i Moszczanicy. Był także inspektorem obsługi geodezyjnej budowy osiedli mieszkaniowych na terenie Żywca.

10.

Józef Polak

 

Pan Józef Polak jest długoletnim aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, a w latach 1989 – 2004 także chóru „Lutnia''. Zaangażowany w organizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej jako pilot zespołów folklorystycznych. Od 1990 roku Członek asysty żywieckiej i jej chorąży.  Społecznik, gospodarz w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej dbający o estetykę pomieszczeń Towarzystwa.

11.

Czesław Romowicz

Pan Czesław Romowicz, rodowity Żywczanin, jest emerytowanym technikiem - mechanikiem amatorem i pasjonatem ślusarstwa, miłośnikiem sztuki ludowej, sakralnej, rzeźbiarzem  i twórcą instrumentów ludowych.  Jest laureatem konkursu  na Budowę Instrumentów Ludowych w 2012 r. Jego prace i pasja były tematem wystawy zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej pt; „Czy jeszcze pamiętacie?”

 

12.

Andrzej Szewczyk

Pan Andrzej Szewczyk jest emerytowanym nauczycielem matematyki; pasjonatem historii i geografii, społecznikiem, działaczem turystycznym. To prekursor i promotor krzewienia aktywnego wypoczynku, organizator wyjazdów krajowych i zagranicznych, autor wielu artykułów historycznych drukowanych w „Karcie Groni”. Ściśle współpracuje z lokalnym samorządem służąc swoją wiedzą, przy realizacji  wydawnictw promujących piękno i walory Żywca i Żywiecczyzny.

 

Udostępnij Drukuj E-mail