I tym razem mamy dobre wiadomości dla podróżnych - od września uruchomione zostanie weekendowe połączenie Inter City Gdynia-Żywiec-Zakopane. To wynik kolejnych już wielomiesięcznych starań Stowarzyszenia Kolej Beskidzka, które kierowało liczne wnioski i petycje do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Wydziału Kolejnictwa i przewoźnika PKP IC.

- Najprawdopodobniej już od wrześniowej korekty rozkładu jazdy, Żywiecczyzna i linia kolejowa Żywiec - Sucha Beskidzka uzyska nowe połączenie kolejowe. Weekendowe połączenie Inter City Gdynia-Żywiec-Zakopane uzupełni obecną siatkę połączeń, dając możliwości bezpośredniej podróży pociągiem zarówno na Pomorze jak i w kierunku Zakopanego - poinformowali członkowie Stowarzyszenia Kolej Beskidzka.