Powiat Żywiecki podsumował wyniki tegorocznych matur w podległych szkołach publicznych. Maturzyści przystępowali do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski lub język mniejszości narodowej.

Maturzysta musiał przystąpić również do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym: chemia, biologia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, język polski, matematyka lub wiedza o społeczeństwie. Kolejnym etapem był egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Warunkiem zaliczenia matury było uzyskanie minimum 30% poprawnych odpowiedzi z przedmiotów obowiązkowych.

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI MAJOWEJ 2017r.    

(wyniki opracowane na podstawie danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz danych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki)

Procentowe zestawienie zdawalności matury ogółem:

Powiat Żywiecki – 81,49 %

Województwo Śląskie - 79,53 %

Kraj - 78,5 %

Procentowe zestawienie zdawalności matury w Liceach Ogólnokształcących:

Powiat Żywiecki – 88,39 % (I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 94,2%, LO w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 91%, LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 89,5%)

Województwo Śląskie - 82,58 %

Kraj - 84,4 %

Procentowe zestawienie zdawalności matury w Technikach:

Powiat Żywiecki – 78,6 % (technikum w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 96,6%, technikum w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu  - 94%, technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Milówce - 81,25 %)

Województwo Śląskie - 69,05 %

Kraj - 67,9 %

 

Warto podkreślić, że powyższe dane jednoznacznie wskazują, że szkoły średnie publiczne prowadzone przez Powiat Żywiecki osiągają wyższy poziom zdawalności matur niż średni poziom w Województwie Śląskim i w Polsce.

Z tej okazji Zarząd Powiatu składa serdeczne gratulacje wszystkim maturzystom bardzo wysokich wyników egzaminu maturalnego. Równocześnie dziękuje nauczycielom i wychowawcom szkół średnich za zaangażowanie i podejmowany wysiłek w pracy pedagogicznej.

Udostępnij Drukuj E-mail