Bez komentarzy

Od 29 lipca do 1 sierpnia w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbywał się 48. Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu zespołów.

 

W Festiwalu udział wzięło 27 zespołów.

Zespoły oceniało jury Festiwalu w składzie:

Małgorzata Kiereś - etnograf, przewodnicząca komisji

Magdalena Kroh - etnograf

Lidia Czechowska - choreograf

Adam Adamowski - choreograf

Czesław Węglarz - muzyk, folklorysta

Jan Karpiel Bułecka - muzyk, folklorysta

Bogdan Matusik - muzyk, folklorysta

Kazimiera Koim - sekretarz komisj

Po wnikliwej analizie zaprezentowanych przez zespoły programów jury przyznało nagrody, które otrzymują:

 

„Złote Żywieckie Serce" i nagrodę 10.000,00 zł

ZESPÓŁ REGIONALNY MAGURZANIE Z ŁODYGOWIC - za program „Hołdamas po młócce"

 

„Srebrne Żywieckie Serce" i nagrodę 8.000,00 zł

ZESPÓŁ REGIONALNY PRZYSZOWIANIE Z PRZYSZOWEJ - za program „Obigrowka u pana młodego"

 

„Brązowe Żywieckie Serce" i nagrodę 6.000,00 zł

ZESPÓŁ REGIONALNY ZBYRCOK Z JUSZCZYNA - za program "Kolędowanie w dzień św. Scepona"

 

Wyróżnienia regulaminowe za poszczególne elementy programu i nagrody pieniężne po 1.600,00 zł każda, otrzymują:

ZESPÓŁ GIEWONT Z ZAKOPANEGO - za dobrą muzykę, śpiew oraz tradycyjny sposób prezentacji tańca góralskiego

ZŁOTNICKI ZESPÓŁ GÓRALI CZADECKICH DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA - za podtrzymywanie i przekazywanie tradycyjnego folkloru Górali Czadeckich

ZESPÓŁ REGIONALNY MYSTKOWIANIE Z MYSTKOWA - za prezentację bogactwa lokalnej tradycji mystkowian

ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI ŁOJCE Z SADKU-KOSTRZY - za prezentację fragmentu tradycyjnego wesela szczyrzyckiego

ZESPÓŁ REGIONALNY GÓRALE ŁĄCCY - za sposób przedstawienia tradycyjnego wesela Górali Łąckich

UCZELNIANY ZESPÓŁ GÓRALSKI MŁODE PODHALE Z NOWEGO TARGU - za pokazanie tradycji zielonoświątkowych na Podhalu oraz sposób prezentacji tańca góralskiego

ZESPÓŁ REGIONALNY LIPNICZANIE Z LIPNICY WIELKIEJ - za tradycyjny śpiew, taniec i gwarę Pogórzan

REGIONALNY ZESPÓŁ SPOD KICEK Z MORDARKI - za prezentację zapustów w Mordarce

ZESPÓŁ REGIONALNY JURKOWIANIE Z JURKOWA - za sposób interpretacji scenicznej "oskubka" w Jurkowie

ZESPÓŁ REGIONALNY JAKUBKOWIANIE Z ŁOSOSINY DOLNEJ - za stylowe lachowskie brzmienie muzyki oraz śpiew

 

Na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zostały wytypowane następujące zespoły:

ZESPÓŁ REGIONALNY MAGURZANIE Z ŁODYGOWIC - z programem "Hołdamas po młócce"

ZESPÓŁ REGIONALNY JAKUBKOWIANIE Z ŁOSOSINY DOLNEJ - z programem "Imioniny u Pietra"

ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI ŁOJCE Z SADKU-KOSTRZY - z programem "Kostrzajskie wesele"

ZESPÓŁ GIEWONT Z ZAKOPANEGO - prezentujący obrzęd "Radośniki"

 

Komisja postanowiła przyznać dyplom honorowy dla: Jana Kruczka z Zespołu Regionalnego Przyszowianie z Przyszowej za stylowe granie muzyki lachowskiej na trąbce

 

Komisja wyraża podziękowanie pracownikom Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu za bardzo dobre przeprowadzenie konkursu.

  

Fundatorem nagród dla laureatów Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Udostępnij Drukuj E-mail