W minioną sobotę 5 sierpnia w żywieckim Ratuszu została podpisana umowa współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Żywcem a austriackim Miastem Feldbach. Dzięki podpisaniu tej umowy, możliwa będzie wymiana kulturalna, wymiana młodzieży, współpraca strażaków, a także promocja Żywca i Żywiecczyzny w Austrii.

Miasto Feldbach położone jest w południowo-wschodnich górach Styrii, 50 km od stolicy Styrii Grazu. Całkiem niedawno stało się centrum gospodarczym i kulturalnym. Feldbach to również miasto o najwyższej liczbie lekarzy w Austrii, jako miasto uniwersyteckie z 3200 studentów. Jest miejscem zakupów, w otoczeniu przyjaznego środowiska, wśród wielu restauracji i kawiarni, które zapraszają do odpoczynku. Piękne zielone parki i ogrody Feldbach dały mu miano miasta-ogrodu. Mieszkańcy chwalą fakt, że w ich mieście dobrze się żyje. Przyczyniało się do tego wiele obiektów sportowych i rekreacyjnych, podobnie jak urzędy, organy i wiele obiektów infrastruktury, które charakteryzują nowoczesne miasto. Żywa scena kulturalna oraz liczne imprezy świadczą o tym, że działalność rozrywkowa nie jest zaniedbywana. Jako europejskie miasto, gdzie idea jedności europejskiej jest mocno zakorzeniona, miasto demonstruje swoją otwartość. Feldbach jest na optymistycznej i pełnej sukcesów drodze do przyszłości. Populacja: 13.110 (stan na maj 2015) Obszar: 67,28 km kw wysokość: 282 m n.p.m.

Udostępnij Drukuj E-mail