Oceny: (7 razy)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Po siedmiu latach batalii Gminy Ujsoły o zgodę na budowę ośrodka narciarskiego na Górze Okrągłe w Złatnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 29.03.2017 r. zaopiniował pozytywnie budowę ośrodka narciarskiego. Jest to - poza Lasami Państwowymi - ostatnia instytucja, która uzgodniła to przedsięwzięcie pozytywnie.

Gmina Ujsoły czeka teraz na wyrażenie zgody przez właściciela terenu, czyli Lasy Państwowe na wylesienie gruntu przewidzianego pod trasy zjazdowe i sam wyciąg. Realizacja inwestycji spowoduje bowiem konieczność wylesienia o łącznej powierzchni ok. 9,35 ha.

Parametry planowanego wyciągu są następujące:

- jednorazowa pojemność tras to około 100 osób,

- różnica poziomów pomiędzy stacjami wynosi ok. 225 metrów,

- długość linii wyciągowej to około 800 m.b,

- planowane są dwie trasy: łatwa - ok. 2,8 km i trudna 1,5 km,

- szerokość tras 30-50 metrów,

- stacja dolna planowana jest na wysokości ok 670 m n.p.m, a stacja górna na wysokości ok. 895 m n.p.m,

- maksymalna teoretyczna przepustowość wyciągu może wynosić od 700 do 1200 os/h, średnio 950 os/h.

Warunki przestrzenne Okrągłej (maksymalna długość wyciągu oraz maksymalna szerokość ok 250 m) umożliwiają budowę wyciągu krzesełkowego.

Jak widać na mapie planowany wyciąg zlokalizowany jest na północnym stoku Góry Okrągłe.


Źródło: Gmina Ujsoły

Udostępnij Drukuj E-mail