1 komentarz

Od 1 września na terenie woj. śląskiego nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent. Zapisy uchwały, która ma obowiązywać na obszarze całego województwa przez cały rok, dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe.

Głównym celem uchwały ma być poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw.

Uchwała wprowadza istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. A przedstawia się to następująco:

Po 1 września będzie określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub kotły spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat. Wyszczególniono w nim cztery daty graniczne - w zależności od długości ich użytkowania:

     * w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku,

     * ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku,

     * użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku,

     * ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do roku 2027.

W lipcu Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa wystosował apel do Polskiej Grupy Górniczej w sprawie wycofania z produkcji paliw stałych niskiej jakości. „Zwracam się z apelem, by dwaj najwięksi producenci paliw stałych w Polsce włączyli się do walki o czyste powietrze i tym samym dali wyraz troski o dobro mieszkańców naszego regionu. Jako na przedsiębiorstwach, które mogą poszczycić się przymiotnikiem państwowe, spoczywa na Państwa firmach dodatkowo odpowiedzialność za mieszkańców naszego kraju. Istnieją bowiem wartości wyższe, takie jak zdrowie i życie obywateli, dla których rachunek zysków i strat nie jest wyłącznym kryterium sukcesu” – przekonywał w piśmie marszałek Saługa.

Skutkiem tej interwencji PGG podjęła działania zmierzające do wycofania mułów i flotokoncentratów z oferty skierowanej do sektora komunalno-bytowego.

Udostępnij Drukuj E-mail