Powiat Żywiecki wraz z Żylińskim samospravnym krajem rozpoczął realizację transgranicznego projektu „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”. Na terenie Powiatu Żywieckiego prace budowlane realizowane będą w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły. Realizatorem polskiej części jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa, przebudowę drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń oraz rozbiórkę istniejących i odbudowę obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowości Rajcza oraz w miejscowości Ujsoły.

Realizację projektu rozpoczęto od przebudowy obiektów mostowych w gminach Rajcza i Ujsoły. W chwili obecnej rozpoczęła się rozbiórka mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły, a ruch odbywa się wybudowanym objazdem. W miejscowości Rajcza budowa objazdu jest na ukończeniu i w najbliższym czasie nastąpi rozbiórka istniejącego obiektu mostowego. Natomiast miejscowości Milówka prowadzone są prace polegające na regulacji wysokości krawężników oraz poprawy odwodnienia.

W związku z realizacją projektu mogą wystąpić utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu, dlatego apelujemy do użytkowników dróg o zachowanie ostrożności.

Umowny termin zakończenia zadania przypada na marzec 2018 r.

Udostępnij Drukuj E-mail