Mieszkańcy zdecydowali, kto będzie nowym patronem ulicy.

28 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w Klubie „Śrubka” w Żywcu odbyło się spotkanie z Mieszkańcami ulicy Mariana Buczka w Żywcu. Podczas spotkania omówiono kwestię ustawowego obowiązku dokonania zmiany dotychczasowej nazwy ulicy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 roku poz. 744). Ze strony władz samorządowych w spotkaniu uczestniczyli Pan Marek Czul - Zastępca Burmistrza, Pan Adam Jurasz - Radny Rady Miejskiej w Żywcu oraz Pan Tomasz Buś - Sekretarz Miasta. Mieszkańcy zdecydowaną większością głosów zaakceptowali propozycję władz miasta, aby nowym patronem dotychczasowej ulicy Mariana Buczka został Ksiądz Kanonik Zdzisław Dzidek - pierwszy proboszcz parafii p. w. Chrystusa Króla w Żywcu-Sporyszu. Więcej na temat Księdza Zdzisława Dzidka przeczytać można przeczytać tutaj

„Przypominam, że przy nadawaniu nazw ulic, placów, skwerów, mostów i innych obiektów użyteczności publicznej władze miasta realizują politykę upamiętniania osób szczególnie zasłużonych dla miasta Żywca, konsultując swoje decyzje z Mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi, które zajmują się problematyką historii naszego miasta. Było to drugie spotkanie w tej sprawie i z satysfakcją mogę powiedzieć, że były to konsultacje w pełni merytoryczne, w których istniało doskonałe porozumienie samorządu i Mieszkańców, za co bardzo serdecznie dziękuje. Uchwałę w sprawie zmiany nazwy przedłożę radnym podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej" – mówi burmistrz Żywca, Antoni Szlagor.

Udostępnij Drukuj E-mail