Bez komentarzy

W minioną środę 30 sierpnia w rejonie dawnego przejścia granicznego Zwardoń - Skalite, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej z Bielska - Białej przejęli od austriackiej strony 25 cudzoziemców. Większość z nich wcześniej starała się o ochronę międzynarodową.

Wśród przekazanych obcokrajowców było dwadzieścioro dwoje Rosjan narodowości czeczeńskiej, Białorusin, Gruzin oraz Hindus. Obcokrajowcy próbowali uzyskać w Austrii ochronę międzynarodową, lecz już wcześniej starali się o taką ochronę lub o pobyt na terytorium naszego kraju. Cudzoziemcy zostali przyjęci przez Straż Graniczną zgodnie z rozporządzeniem unijnym Dublin III oraz innymi umowami międzynarodowymi, w myśl których zostają oni przekazani do kraju, w którym złożyli pierwsze wnioski o ochronę.

W trakcie prowadzonych czynności służbowych wszyscy obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej oraz obywatel Gruzji złożyli pisemne wnioski o wznowienie umorzonych przez stronę polską postępowań o ochronę międzynarodową. W stosunku do dwóch pozostałych cudzoziemców, Białorusina i Hindusa, którzy nie złożyli takich wniosków, wszczęte zostały postępowania administracyjne o wydanie decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Przekazani obcokrajowcy umieszczeni zostali w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców bądź skierowani do Centralnego Ośrodka Recepcyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Udostępnij Drukuj E-mail