Bez komentarzy

Pięć organizacji zrealizuje projekty społeczne w ramach II edycji Funduszu Społecznego Grupy Żywiec

Rada Funduszu Społecznego Grupy Żywiec zadecydowała, które z 13 projektów zgłoszonych w II edycji Funduszu Społecznego Grupy Żywiec otrzyma dofinansowanie w ramach programu grantowego. Na terenie Żywca i okolic przyznano dofinansowanie 5 organizacjom, a łączna kwota grantów w tym regionie wyniesie 45 000 złotych. Zwycięskie projekty będą realizowane najpóźniej do maja 2018 roku.

Projekty realizowane w ramach konkursu grantowego Grupy Żywiec służą wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych, w których zlokalizowane są browary Grupy Żywiec. Fundusz Społeczny jest kontynuacją Dialogu Społecznego, podczas którego przedstawiciele firmy rozmawiają z liderami społeczności o tym jak wspólnie mogą realizować ważne dla rozwoju miasta inicjatywy.

W tym roku efektem Dialogu Społecznego są obszary tematyczne wypracowane z mieszkańcami podczas warsztatów, które stanowią kierunku zaangażowania dla organizacji biorących udział w Funduszu Społecznym. W Żywcu obszary tematyczne dotyczą rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo piwowarskie i historię miasta, stwarzania perspektyw rozwoju dla młodych ludzi oraz dbania o środowisko naturalne.

Zależy nam, żeby Browar rozwijał się razem ze społecznością, z którą od pokoleń warzymy piwo. Jestem przekonany, że dzięki dialogowi społecznemu, projekty dofinansowane przez nas w ramach Funduszu będą lepiej odpowiadać na realny potrzeby mieszkańców we wskazanych przez nich obszarach – mówi Jerzy Dwornicki, dyrektor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu.

Oceniając nadesłane projekty lokalne, Rada Funduszu zwracała uwagę przede wszystkim na realizowanie przez projekt jednego z wypracowanych obszarów tematycznych, a także zaangażowanie mieszkańców, oryginalność projektu oraz możliwość jego kontynuacji w przyszłości.

 

Poniżej znajduje się pełna lista zwycięskich projektów z Żywca i okolic, które zostaną dofinansowane w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec:

Nazwa

wnioskodawcy

Tytuł

wniosku

Kwota

dofinansowania

Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich

Żywiec Flower EcoPower

12 000 zł

Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy KP PSP Żywiec

Straż Pożarna w Żywcu dba o czystość Jeziora Żywieckiego i skutecznie go broni

9 400 zł

Stowarzyszenie PARAMUS

Żywiecka mozaika - przewodnik niebanalny

8 000 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej

Przedsiębiorczość jutra

8 000 zł

Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej

Mutne dla wszystkich - bezpieczne wspinanie

7 600 zł

  

Realizacja projektów dofinansowanych przez Grupę Żywiec rozpocznie się we wrześniu, a zakończy najpóźniej do końca maja 2018 roku.

 

Udostępnij Drukuj E-mail