Oceny: (Bez ocen)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Aktualnie  liderzy Szlachetnej Paczki kompletują wolontariuszy. Co roku w całej Polsce wolontariusze Szlachetnej Paczki odnajdują ludzi żyjących w biedzie, spotykają się z nimi, diagnozują sytuację, a potem dbają o jak najlepszą, odpowiadającą na konkretne potrzeby pomoc przygotowywaną przez darczyńców. Dzięki nim ludzie otrzymują nie tylko pomoc materialną, ale także impuls do działania oraz informację, że są ważni! Wejdź na: www.superw.pl  i dołącz do rejonu: Milówka-Węgierska Górka, Żywiec lub Jeleśnia.

Angażując się w mądrą pomoc, wolontariusze realnie zmieniają społeczność, w której żyją. Spotykają się z potrzebującymi w ich domach, pytają o konkretne potrzeby, diagnozują sytuację i dbają o jak najwyższą jakość pomocy przygotowywanej przez darczyńców. Wolontariusze łączą bogatych i biednych w tych miejscach, w których mieszkają.

Poszukiwane są osoby aktywne i odpowiedzialne, które chcą się angażować społecznie, wiek nie ma znaczenia. Wolontariusze to zarówno osoby młode, studiujące, jak również osoby o ustabilizowanej sytuacji zawodowej. W Szlachetnej Paczce można się rozwinąć i zdobyć nowe kompetencje cenione na rynku pracy.

Udostępnij Drukuj E-mail