Oceny: (1 raz)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Mając na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz kreując kulturę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży w dniu 23 września br. Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu po raz dziewiętnasty jest organizatorem Jesiennego Zlotu Turystyczno – Ekologicznego „Czyste Góry 2017 – Kampanii ekologicznej w ramach akcji Sprzątanie Świata.

W tym roku współorganizatorem imprezy cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży jest Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce. Dla uczestników Zlotu zostało przygotowanych do wyboru pięć tras prowadzących do Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce.

Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN XIX JESIENNEGO ZLOTU TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNEGO „CZYSTE  GÓRY 2017” -  KAMPANII EKOLOGICZNEJ

23 września 2017 r. – Węgierska Górka

I. CELE:

porządkowanie szlaków turystycznych,

promowanie turystyki kwalifikowanej, przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny”,

udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Zlotu, zainteresowanych uprawianiem pieszej turystyki górskiej i krajoznawstwem oraz ochroną środowiska.

II. ORGANIZATOR:

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Współorganizator: Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce.

III. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:

23 września 2017 r. (sobota) z zakończeniem w Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

W Zlocie uczestniczy 1 do 2 drużyn turystycznych reprezentujących szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i organizacje, w składzie do 10 uczniów i jeden opiekun oraz sympatycy turystyki.

Zgłoszenia należy kierować do dnia 20 września 2017 r. (środa) – po tym terminie listy z uczestnikami nie będą przyjmowane i rejestrowane na imprezę!!!

Adres: Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Słonki 24, tel. 33 860 22 44 lub ul. Krasińskiego 13

V. UCZESTNICY ZLOTU POWINNI:

  • posiadać dobry stan zdrowia,
  • mieć odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych i pieszej wędrówki,
  • posiadać aktualne ubezpieczenie N.W. oraz apteczkę,
  • przestrzegać Karty Turysty i Kodeksu Ucznia,

VI. HARMONOGRAM IMPREZY:

23 września 2017 r. w godzinach: 8:00–8:30 wymarsz na szlaki turystyczne.

Przy zgłoszeniu w Wydziale TKSP uczestnictwa w Zlocie, drużyny otrzymują worki na śmieci, które składują na mecie.

Przyjmowanie drużyn: 12:30– 13:30.

Zgłaszanie do konkursów (ekologiczny i krajoznawczy): 13:30

Konkursy ok.13:30.

Podsumowanie ok.14:00.

ZAKOŃCZENIE: ok.15:00 –16:00.

UWAGA: Prosimy uczestników o zabranie rękawiczek we własnym zakresie!

DOJAZD NA ZLOT  WE WŁASNYM ZAKRESIE!

VII. TRASY:

  • Żabnica Skałka - szlak czarny– Schronisko na Hali Boraczej – szlak niebieski – Prusów– Żabnica – Węgierska Górka/Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce/. Czas przejścia: ok. 4,0 –4,5h. Dojazd we własnym zakresie i BUS. Skala trudności: średnia!
  • Milówka - szlak zielony– Schronisko na Hali Boraczej – szlak niebieski – Prusów – Żabnica – Węgierska Górka/Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce/. Czas przejścia: ok. 4,0 –5,0h. Dojazd we własnym zakresie lub PKPi BU. Skala trudności: średnia!
  • Rajcza - szlak niebieski – Schronisko na Hali Boraczej – szlak niebieski – Prusów – Żabnica – Węgierska Górka/ Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce/. Czas przejścia: ok. 4,00 – 5,00h. Dojazd we własnym zakresie lub PKP i BUS. Skala trudności: trudna!
  • Żabnica Skałka - szlak czarny– Schronisko na Słowiance – szlak czerwony– Abrahamów – Żabnica– Węgierska Górka / Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górce/. Czas przejścia: ok. 4,0 – 4,30h. Dojazd we własnym zakresie lub BUS. Skala trudności: średnia!
  • Bystra lub Juszczyna - szlak niebieski/szlak żółty/ – Schronisko na Słowiance – szlak czerwony – Abrahamów – Żabnica – Węgierska Górka / Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Węgierskiej Górce/. Czas przejścia: ok. 4,00 – 5,00h. Dojazd we własnym zakresie MZK i BUS. Skala trudności: średnia!

 UWAGA!  Podane czasy dojazdu PKP, BUS i MZK prosimy o sprawdzenie.

POWRÓT ZE ZLOTU ZAPEWNIA ORGANIZATOR.

VIII. KONKURSY GŁÓWNE:

- ekologiczny i ochrony środowiska (test - jeden uczeń ze szkoły),

- krajoznawczy (test - jeden uczeń ze szkoły),

- konkursy wiedzy turystycznej,

- konkurs zbiórki ilości śmieci (drużynowy).

SŁONECZNEJ POGODY I DUŻO WRAŻEŃ życzą ORGANIZATORZY

UWAGA!!! Zapraszamy do udziału w konkursie o tytuł: „NAJAKTYWNIEJSZEGO SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO 2016/2017” (Sprawozdanie oddajemy do dnia: 19.09.2017 r.)

Zlot dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Akceptując powyższy regulamin uczestnicy Zlotu wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie przez organizatorów zdjęć oraz innych informacji do celów promocyjnych.

 

Udostępnij Drukuj E-mail