Bez komentarzy

Zamek w Suchej Beskidzkiej jest jednym z najcenniejszych zabytków regionu. W najbliższym czasie wykonany będzie remont tego obiektu, obejmujący obszerny zakres prac, słowem - od dachu po fundament!

„Historyczna inwestycja” – tak w Suchej Beskidzkiej określa się realizację ambitnych planów remontu suskiej perełki. To również pierwszy od wielu lat kompleksowy remont części zewnętrznych zespołu zamkowo-parkowego. Pracom konserwatorskim poddane zostanie nie tylko pokrycie dachowe zamku, elewacja, ale też wykonana będzie konserwacja kominów i kominków. Dodatkowo odnowione zostaną mostki w parku zamkowym oraz zainstalowana zostanie iluminacja elewacji zamku.

Droga do finalizacji procedur nie była łatwa. Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na realizację robót, który ogłoszono w II kwartale 2017 unieważniono. Zgłosiło się do niego sześć firm, jednak podczas analizy złożonych ofert ustalono, że wykonawca, który zgłosił najkorzystniejszą ofertę wykonania prac za 8,8 mln. zł. nie spełniał warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z przetargu. Natomiast druga oferta przewyższała kwotę, którą inwestor zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Do kolejnego postępowania przetargowego zgłosiło się również sześciu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma WM Renowacje z Krakowa, która określiła koszty wykonanych prac na kwotę ponad 9 mln. zł. We wtorek 19 września 2017 r. burmistrz Suchej Beskidzkiej – Stanisław Lichosyt podpisał umowę z wykonawcą.

Prace mają się rozpocząć w październiku bieżącego roku. Dodajmy, że projekt jest inwestycją realizowaną samodzielnie przez Gminę. Prace mają potrwać około roku i według założeń zakończą się 15 października 2018 roku.

Udostępnij Drukuj E-mail