Bez komentarzy

Dziś mija 5 lat od śmierci księżnej Marii Krystyny Habsburg. W minioną niedzielę 1 października w żywieckiej konkatedrze odbyła się Msza święta w jej intencji.

Maria Krystyna Habsburg urodziła się 8 grudnia 1923 roku w Żywcu jako Maria Krystyna Immaculata Elżbieta Renata Alicja Gabriela Habsburg-Lotaryńska. Jako arystokratka spędziła beztroskie dzieciństwo i młodość na zamku w Żywcu.
Wybuch II wojny światowej zmienił w jej życiu wszystko. Wojna wybuchła w momencie, gdy księżna Krystyna miała rozpocząć nowe życie u boku przeznaczonego dla niej księcia Konstantego Czartoryskiego z Baszkowa, nagle zmieniło się wszystko. Życie księżnej potoczyło się innym torem. Utraciła rodzinny dom, runęły wszystkie plany, nagle znalazła się w innym, niebezpiecznym świecie. W momencie wybuchu wojny rodzina żywieckich Habsburgów była przez Niemców prześladowana, ze względu na zdeklarowaną przez siebie polskość. Arcyksięcia Karola hitlerowcy aresztowali tuż po wybuchu wojny, a zamek został przez nich zajęty i splądrowany. Jakiś czas później książę z całą rodziną został z zamku wyrzucony. W tym momencie księżna Krystyna razem ze swoją matką i rodzeństwem zostali bezdomni i pozbawieni środków do życia. Po zakończeniu II wojny światowej Maria Krystyna razem z najbliższą rodziną została zmuszona przez władze komunistyczne do wyjazdu z Polski. Kilka lat mieszkała w Szwecji (ojczyźnie matki), później zaś w Szwajcarii. Była bezpaństwowcem.
W 1993 odzyskała polskie obywatelstwo i wróciła na stałe do Polski. W 2001 roku zamieszkała w wydzielonym dla niej przez władze Żywca mieszkaniu w Nowym Zamku (dawnej własności rodziny). Jej tułaczka po świecie skończyła się dopiero wtedy, po około 50. latach. Przeżyła wojnę, walczyła z chorobą, postanowiła wstąpić do zakonu, aż wreszcie powróciła do swojego kraju, gdzie, jak mówi „(…) jest wszystko: wspaniałe góry, jeziora, morze, wspaniała roślinność. Za tym wszystkim tęskniłam(…).”

Została serdecznie przyjęta przez lokalne władze i mieszkańców Żywiecczyzny, tutaj znalazła prawdziwych przyjaciół i dobrych opiekunów. W 2009 roku księżna zdecydowała się spisać i wydać swoje wspomnienia w postaci książki zatytułowanej „Księżna. Wspomnienia o polskich Habsburgach”. Do powstania tej publikacji przyczynili się panowie Adam Tracz – historyk, nauczyciel, uczący w szkole, którą kończyła księżna oraz Krzysztof Błecha – osobisty lekarz księżnej, jej przyjaciel i powiernik. Wspomnienia księżnej są bogato ilustrowane zdjęciami archiwalnymi z jej zbiorów rodzinnych. Autorzy napisali książkę w formie rozmowy z księżną, która opowiada o swoim dzieciństwie, o tym jak wyglądało życie rodzinne Habsburgów na co dzień i od święta.

Ze względu na pochodzenie z morganatycznego związku nie posiadała prawa do dziedziczenia tronów Habsburgów, nie mając także prawa do zwyczajowych dla Habsburgów tytułów arcyksiążąt cesarskich i książąt królewskich. Na mocy rodzinnego postanowienia była arystokratką z tytułem księżnej von Altenburg.

W grudniu 2011 została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jako potomkini księżniczki Anny Hanowerskiej, córki króla Wielkiej Brytanii i elektora Hanoweru Jerzego II, Maria Krystyna Altenburg była ujmowana w liście sukcesji do tronu brytyjskiego (około 2000 pozycji), jednak nie mogłaby objąć tronu ze względu na jej katolickie wyznanie.  

Źródło: Krystyna Konieczna: „Spotkanie z Marią Krystyną Habsburg".

 

Udostępnij Drukuj E-mail