ANKIETA na potrzeby analizy stanu aktualnych systemów grzewczych w poszczególnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Żywca oraz zainteresowania mieszkańców dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej (OZE – Odnawialne Źródła Energii) na potrzeby budynków mieszkalnych

Miasto Żywiec pragnie przekazać Państwu ankietę, będącą odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania niskiej emisji. Zgodnie z Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadzono ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. Zebranie danych o aktualnych źródłach pozyskiwania ciepła w gospodarstwach domowych mieszkańców Żywca jest kluczowym elementem, koniecznym do podjęcia dalszych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Dane zebrane przez Miasto Żywiec pozwolą na rozeznanie potrzeb rynku, dopasowanie najbardziej korzystnych rozwiązań, a także na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych.

Udostępnij Drukuj E-mail