2 października br. na zaproszenie Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty oraz Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz Macieja Mika odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego.

W konwencie wzięli również udział zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Członek Zarządu Powiatu Jan Witkowski, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Józef Bednarz, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Żywcu Podinspektor Michał Łukasik, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu Andrzej Graca, Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Mirosław Wilga, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Monika Cebrat, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Kotajny, Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu Henryk Cebrat oraz Koordynator projektu „Monitoring środowiska dla Powiatu Żywieckiego” Piotr Budzisz.

Obrady rozpoczęto od przedstawienia informacji przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu nt. inwentaryzacji barier architektonicznych na terenie Żywiecczyzny. Informacje przedstawił i omówił przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Henryk Cebrat.

Zasady funkcjonowania klastra energetycznego zreferował Pan Piotr Budzisz z Klastra Energii. Przedstawiono także założenia do projektu pod nazwą „Monitoring środowiska dla Powiatu Żywieckiego”. Założenia zostały przedstawione i omówione przez Pana Mirosława Wilgę – Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Na zakończenie omówiono sprawy bieżące, między innymi: kwestie dotyczące bezpańskich psów na terenie Gmin Powiatu Żywieckiego oraz sprawy dotyczące dofinansowań unijnych do kotłów centralnego ogrzewania.

Udostępnij Drukuj E-mail