Oceny: (Bez ocen)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Żywiecka Fundacja Rozwoju realizuje projekt świadoma odpowiedzialności, związanej z opieką nad budynkiem w Żywcu-Zabłociu pod adresem ul. Dworcowa 2, w którym mieściły się w kolejno: galicyjskie sklepy żydowskie, Gestapo, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego PRL, Milicja i Biblioteka Miejska.

Zadanie to dedykowane jest w całości mieszkańcom Żywiecczyzny i ich losom w czasach trudnych, pamięci historycznej i tożsamości - dokumentując wspomnienia i biografie. W ten sposób powstanie Archiwum i Muzeum umożliwiające dostęp do materiałów poświęconych historii lokalnej, historii miejsc i ludzi, których los połączył z Żywiecczyzną, Żywcem i Zabłociem.

Dotychczas swoje wspomnienia przekazali: Paweł Szczepanik, Władysław Foksa, Wiesław Biel, Józef Hulka, Prof. Michał Kliś. 

Żywiecka Fundacja Rozwoju zaprasza kolejne osoby, które mogą podzielić się swoją wiedzą, wspomnieniami, materiałami nt. Żywiecczyzny, a w szczególności Zabłocia.

źródło: Żywiecka Fundacja Rozwoju

Udostępnij Drukuj E-mail