26 października w żywieckim Klubie „Śrubka” odbyły się warsztaty pt. „Piece i opał. Kopciuchy na celowniku.” Warsztaty te odbyły się w ramach akcji „Śląskie bez smogu” i zostały zorganizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski i Gazetę Wyborczą. Po Katowicach, Rybniku i Częstochowie były czwartymi i ostatnimi z tego cyklu. Spotkanie to miało na celu wygenerowanie różnorakich pomysłów na ograniczenie emisji emitowanych zanieczyszczeń w procesie spalania przy ogrzewaniu mieszkań. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Żywca i okolic, zarówno młodzież jaki i seniorzy, a także urzędnicy, Straż Miejska oraz organizacje pozarządowe.

Każde z tych czterech warsztatów mają za zadanie wyłonić dwa najlepsze, zdaniem ich uczestników pomysły, które później zostaną przez nich zaprezentowane w dniu 23 listopada w Urzędzie Marszałkowskim, a z kolei z nich zostanie wybrany jeden, który będzie zrealizowany przez władze wojewódzkie.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez moderatora Rafała Stefańskiego, który najpierw „wymieszał” zgromadzonych uczestników zasiadających przy sześciu stolikach, prosząc na początku o zdefiniowanie problemów, jakie dostrzegają w swoim miejscu zamieszkania, które następnie zostały  rozwieszone na tablicach i podzielone na 4 grupy, a spośród nich zostały wybrane te najważniejsze.

Dalsza praca w grupach koncentrowała się na opracowaniu najpierw możliwie prostych rozwiązań zarysowanych problemów, które następnie przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego analizował pod kątem możliwości ich sfinansowania przez organ, który reprezentował.
Kolejnym krokiem był wybór propozycji oraz dopracowanie ich szczegółów, które później każda grupa przedstawiła w dwuminutowej prezentacji, określając cele głównie i szczegółowe projektu, grupy docelowe, prognozowany czas jego trwania oraz przebieg jego realizacji.

Po przedstawieniu sześciu pomysłów, uczestnicy wybrali dwa, ich zdaniem najlepsze i mające największą szansę na przyniesienie szybkich korzyści. Najwięcej głosów otrzymał pomysł pod nazwą: „Ekoekonomia, czyli ekologia to ekonomia” przedstawiający kampanię edukacyjną dla wszystkich mieszkańców, pokazującą jak efektywnie oszczędzać podczas spalania, nie niszcząc przy tym środowiska i nie zanieczyszczając powietrza. Drugie miejsce zajęła propozycja pod tytułem” Czujny nos i oko sąsiada” zawierająca projekt stworzenia i dystrybucji wśród mieszkańców specjalnych zawieszek, zarówno o brzmieniu negatywnym jak i pozytywnym, których celem ma być zmiana świadomości i nawyków ludzi niedostrzegających zagrożenia i z premedytacją spalających najgorszej jakości paliwo.

Pozostaje kibicować wygranym pomysłom, żeby ich prezentacja w Urzędzie Marszałkowskim zwyciężyła wśród propozycji zgłoszonych z innych subregionów i mogła zostać urzeczywistniona.
Przeprowadzone warsztaty pokazały, że bez oddolnych pomysłów i inicjatyw oraz bez współdziałania wielu środowisk ciężko jest przeprowadzić sensowne zmiany.
Ciekawy pomysł i na pewno wart kontynuowania.

Udostępnij Drukuj E-mail