Bez komentarzy

Wykaz numerów telefonów, pod którymi prowadzona jest akcja zimowa przez poszczególnych zarządców dróg sezon zimowy 2017/2018

Akcję zimową na obszarze miasta Żywca, na poszczególnych kategoriach dróg prowadzą:

DROGI KRAJOWE na terenie miasta: droga ekspresowa S-1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Katowicach Rejon w Pszczynie,
43-200 Pszczyna ul. Bielska 22.

- prowadzony będzie dyżur pod nr tel. 33 861 41 68 - obwód drogowy w Żywcu – (odc. węzeł Żywiec Soła – węzeł Przybędza

- prowadzony będzie dyżur pod nr tel. 32 212 84 46 - obwód drogowy w Pszczynie – (odc. Bielsko-Biała – węzeł Żywiec Soła)

DROGI WOJEWÓDZKIE nr 945, 946 i 948 na terenie miasta: Wesoła, Handlowa, Witosa,
nowy most, al. Jana Pawła II (obwodnica śródmiejska wraz z mostem), al. Wolności, Krakowska, Północne obejście miasta Żywca, Suska, łącznica z drogą ekspresową S-1 (przy McDonaldzie).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice ul. Lechicka 24
nr tel. 32 78 19 211.

- prowadzony będzie dyżur pod nr tel. 519 449 054.

DROGI POWIATOWE na terenie miasta: Rychwałdzka, Komonieckiego, Moszczanicka, Al. Legionów, Al. Piłsudskiego, Al. Wolności, Grunwaldzka, Klonowa, Partyzantów, Powstańców Śląskich, Ślemieńska, Komorowskich, M.C. Skłodowskiej, Sporyska, Isep, Pola Lisickich, Leśnianka, Podlesie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 102a

- prowadzony będzie dyżur pod nr tel. 33 862 05 72 oraz 664 433 352.

DROGI MIEJSKIE

Urząd Miejski w Żywcu, Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego, tel. 33 475 42 00 lub 33 475 42 227.

Za prowadzenie akcji zimowej na drogach miejskich odpowiedzialny jest WGB FUH Wojciech Gaweł, 34-350 Węgierska Górka, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 20A.

- prowadzony będzie dyżur pod nr tel. 33 864 22 22 oraz 608 049 234. 

KŁADKA DLA PIESZYCH (PKP) przy dworcu kolejowym - pomiędzy ul. Browarną i Armii Krajowej.

- pod nr tel. 33 489 13 40 oraz 33 489 13 45.

Udostępnij Drukuj E-mail