Bez komentarzy

6 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. W kategorii gmin miejskich Żywiec znalazł się na 9. miejscu, o jedną pozycję wyżej niż przed rokiem.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST przygotowany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zasięgiem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

W siedzibie Sejmu RP wyróżnienie odebrał Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor.

Udostępnij Drukuj E-mail