Bez komentarzy

Za nami nieproszeni goście, których wizyty miały charakter wyjątkowo destrukcyjny i gwałtowny. Swoje porywcze usposobienie zaprezentował najpierw Ksawery, a wkrótce po nim dzieło zniszczenia dokończył Grzegorz. Dwa orkany, które nawiedziły nasz region, nie oszczędziły żywieckiego Parku. Skutkiem tego najbardziej ucierpiał właśnie Park, a o rozmiarze zniszczenia pisaliśmy TUTAJ.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Urząd Miasta Żywiec  dyrektor fabryki Żywiec Zdrój w Jeleśni na ręce Burmistrza Miasta Żywiec Antoniego Szlagora przekazał  czek o wartości 60 tysięcy złotych. Środki te zostaną przeznaczone na odnowę drzewostanu, który uległ zniszczeniu podczas październikowych nawałnic.
"W żywieckim Parku Miejskim zniszczeniu uległa wtedy znacząca część drzewostanu. Pod koniec miesiąca miasto nawiedziła kolejna nawałnica przewracając 20 drzew i uszkadzając jeden z mostów. Przekazane przez Żywiec Zdrój środki zostaną przeznaczone na zakup 115 drzew: buków, klonów, lip, akacji i dębów, które jesienią 2017 i wiosną przyszłego roku zostaną posadzone w Parku Miejskim.
Deklaracja wsparcia przy odnawianiu drzewostanu Parku Miejskiego jest wynikiem realizowanej przez Żywiec Zdrój strategii podwójnego zobowiązania, która zakłada nie tylko rozwój biznesu, ale też adresowanie potrzeb społecznych. Żywiec Zdrój od blisko 10 lat prowadzi również program „Po stronie natury”, w ramach którego wspólnie z partnerami posadzono miliony drzew przyczyniając się do odnowy beskidzkich lasów" -
powiedział Burmistrz Miasta Żywiec Antoni Szlagor.
A drzewa będziemy sadzić w Żywcu już 17 listopada.

Udostępnij Drukuj E-mail