Bez komentarzy

Żywiecka Biblioteka Samorządowa uczestniczy w partnerskim projekcie transgranicznym, którego wnioskodawcą jest Kysucká Knižnica w Čadcy. Jest to kolejny projekt realizowany wspólnie przez te dwie biblioteki regionu przygranicznego, których współpraca sięga swoimi początkami 1992 roku.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Tytuł realizowanego mikroprojektu: Kysucká Knižnica w Čadcy i Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrum informacji przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionów transgranicznych.

Celem głównym mikroprojektu jest udostępnianie informacji oraz materiałów informacyjnych dotyczących przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu Kysuc i Żywiecczyzny mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym te regiony a także promocja przyrodniczych i kulturowych walorów obu regionów transgranicznych. 

Ważne cele szczegółowe definiują następujące zadania:

  1. Rozszerzanie i doskonalenie usług biblioteczno-informacyjnych oraz bibliograficzno-informacyjnych partnerskich bibliotek dla mieszkańców i turystów regionów transgranicznych.
  2. Wykorzystanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa, znajdującego się na obszarze transgranicznym przez osoby zainteresowane.                           
  3. Rozwijanie współpracy bibliotek partnerskich – Kysuckiej Knižnici w Čadcy i Żywieckiej Biblioteki Samorządowej.

18 października, w ramach realizacji projektu, bibliotekarze żywieccy, pracownicy UM i dyrektor Muzeum Miejskiego na zaproszenie biblioteki w Cadcy, udali się z wizytą na Słowację. Odwiedziliśmy wybrane miejsca związane z kulturą, tradycją i przyrodą regionu kysuckiego.

Szczegółowo poznaliśmy działalność pięknie wyremontowanej i nowocześnie wyposażonej Kysuckiej Knižnicy, oglądaliśmy prezentacje multimedialne, w tym prezentację dotyczącą historii współpracy obu bibliotek.

Goście ze Słowacji przyjechali do Żywca z rewizytą w listopadzie. Wizyta rozpoczęła się od odwiedzin w bibliotece partnerskiej. Głównym punktem programu było zapoznanie się z pracą poszczególnych agend żywieckiej książnicy, a także prezentacje w formie multimedialnej przygotowanych materiałów tematycznych dotyczących źródeł informacji o przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie miasta Żywca znajdujących się w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej. Słowackim gościom zaprezentowane zostały zbiory regionalne  biblioteki.

W sali wystaw przygotowano wystawę, na której prezentowano książki, foldery, mapy, wydane w języku polskim a dotyczące Słowacji, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kysuc, które znajdują się w naszych zbiorach. Zaprezentowano również bajki dla dzieci, piękne albumy, ciekawe powieści i opowiadania, książki popularnonaukowe i mapy, w oryginalnym języku słowackim, ułożone na nowych regałach, które żywiecka biblioteka otrzymała w prezencie w ramach realizowanego projektu. Czytelnikom biblioteki rozdawano materiały promocyjne dotyczące projektu: ulotki i foldery.

W ramach wizyty w Żywcu goście ze Słowacji w Muzeum Miejskim uczestniczyli w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach z garncarstwa i bibułkarstwa. Zwiedzili żywiecki park, katedrę, zamkowe ekspozycje. Na żywieckim rynku zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Autor: Helena Kupczak dyrektor  Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
Zdjęcia: UM Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail