1 komentarz

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej wystosował specjalny apel:

"Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej apeluje do gospodarzy gmin wchodzących w skład naszego powiatu o podjęcie stanowczych, merytorycznych działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza emitowanych do atmosfery przez kotły węglowe starej generacji. Apel powodowany jest troską o zdrowie naszych rodzin, pracowników oraz całej społeczności Żywiecczyzny. Jesteśmy zdania, że czynione do tej pory próby ograniczania niskiej emisji są niewystarczające. Naszym zdaniem, najbardziej skutecznym, choć długofalowym działaniem, jest budowa świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. Apelujemy o upublicznianie w każdej gminie bieżących danych odnoszących się do zanieczyszczenia atmosfery. Można to robić zarówno przy pomocy tablic usytuowanych w miejscach publicznych, jak również na stronach internetowych urzędów gmin. Przykład Żywca w tej kwestii jest godzien naśladowania. Jednocześnie uważamy za zasadne zaostrzenie kontroli zmierzającej do wyeliminowania nadal powszechnego zjawiska spalania w kotłach, głównie domowych, śmieci - w tym tworzyw sztucznych, jak również paliw niskiej jakości zgromadzonych latem, jeszcze przed wdrożeniem przepisów antysmogowych.

Uważamy, że tylko wspólne poczynania środowiska samorządowców, przedsiębiorców oraz lokalnych społeczności są w stanie ograniczyć zanieczyszczenia powietrza, co, z jednej strony, jest źródłem poważnych chorób, z drugiej zaś: stanowi barierę rozwoju ruchu turystycznego w naszym regionie."

Udostępnij Drukuj E-mail