22 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyła się konferencja pasterska w ramach projektu Interreg Polska-Słowacja „Szlak kultury wołoskiej”. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób z różnych środowisk, w tym przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego: Jan Kawulok Radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Robert Karpeta z-ca dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Konferencję zaszczycili swoją obecnością Andrzej Kalata - Starosta Żywiecki, Roman Rokita - Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego, oraz Andrzej Widzyk – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania. Obecni byli przedstawiciele Gmin Istebna, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka, Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Żywcu, Nadleśnictw Jeleśnia i Ujsoły, Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej i redakcji „Nad Sołą i Koszarawą. Liczną grupę uczestników warsztatów stanowili członkowie Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, którzy przybyli do Starostwa po góralsku i z muzyką. W spotkaniu wzięli udział Bacowie, na barkach których spoczywa ciężar odrodzenia pasterstwa i wypasu owiec w Beskidach: Grzegorz Chmiel z Przybędzy, Piotr Chrząszcz z Koszarawy, Piotr Gołuch z Kamesznicy, Adam Gruszka z Żabnicy, Andrzej Kamiński z Pewli Wielkiej, Józef Kamiński z Krzyżówek, Mateusz Micorek z Rycerki Górnej oraz Tadeusz Szczechowicz z Ratułowa na Podhalu, gazdujący w Soblówce.

Program warsztatów edukacyjnych obejmował zagadnienia kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego Beskidów. Multimedialną prezentację o tradycjach pasterskich na Żywiecczyźnie przedstawiła Barbara Rosiek, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu. Kluczowe dla tematu konferencji było wystąpienie dyrektora Roberta Karpety, który przedstawił materialne efekty programu „Owca Plus”, finansowanego od 2008 r. z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Jego znaczenie omówił również Józef Michałek z Istebnej, który podkreślił, że dzięki temu programowi nastąpiło odrodzenie pasterstwa i zatrzymany został proces zarastania hal w Beskidach. Uczestnicy warsztatów wskazali na konieczność koordynacji różnych działań na rzecz dalszej popularyzacji pasterstwa na Żywiecczyźnie. Pożądanym krokiem w tym kierunku byłoby utworzenie tematycznego szlaku kultury wołoskiej.

Organizatorem konferencji było Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe w Milówce i Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan. Miłym akcentem konferencji było uhonorowanie Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Zaszczytne wyróżnienie odebrała prezes BTO Anna Motyka, a wręczył je Radny Sejmiku Jan Kawulok w asyście Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty i Przewodniczącego Romana Rokity.

Udostępnij Drukuj E-mail