Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji Programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2018 roku i może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach:

Obszar B (likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – do 25 % kosztów realizacji projektu,

-  Obszar C ( tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – do 45 % kosztów realizacji projektu,

Obszar D (likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej) – do 55 % kosztów realizacji projektu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a do 65 % kosztów realizacji projektu w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

W związku z powyższym zachęcamy do uczestnictwa w programie w 2018 roku w ramach wyżej wymienionych obszarów. Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON w zakładce: Programy i zadania PFRON – programy realizowane obecnie.

Termin składania projektów w Powiecie Żywieckim został ustalony od dnia 15 grudnia br. do dnia 31 stycznia 2018 roku. Projekty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej PCPR w Żywcu.

Udostępnij Drukuj E-mail