Bez komentarzy

Gmina Rajcza planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych - OZE. W ramach programu mieszkaniec może ubiegać się o:

- montaż instalacji fotowoltaicznej,

- montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową,

- montaż pompy ciepła,

- montaż instalacji solarnej.

W ramach projektu dofinansowanie będzie wynosić 85%, natomiast pozostałe 15% kosztów ponoszone będą przez mieszkańca ( tzw. projekt parasolowy).

Warunkiem niezbędnym do realizacji powyższego projektu jest zebranie od mieszkańców ankiet wraz z deklaracją przystąpienia do projektu do 31.12.2017r. (wskazane jest zebranie min. 160 ankiet). Ankieta do wydruku znajduje się  tutaj 

Mieszkańcy deklarujący chęć przystąpienia do powyższego projektu proszeni są o składanie ankiet  w Urzędzie Gminy.

Po weryfikacji złożonych ankiet, następnym etapem będzie wykonanie audytu energetycznego budynku.

Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi mieszkaniec, a przewidywany koszt tego audytu to 300 zł. 

Należy jednak przypuszczać, że gmin pragnących pozyskać w/w środki będzie więcej, a co za tym idzie, nie ma gwarancji realizacji każdego złożonego projektu.

Szczegółowych informacji można uzyskać  w Gminie Rajcza lub pod nr tel.: 33 8643 155 wew. 32

źródło: Gmina Rajcza

Udostępnij Drukuj E-mail