14 grudnia 2017 r. odbyło się  w Rajczy  uroczyste spotkanie wigilijne członków Rady Sołeckiej. W spotkaniu uczestniczyli goście -  przedstawiciele straży pożarnej z Dolnej Łomnej na czele z Prezesem Janem Gorzołką, Sołtys Sołectwa Koniaków Jan Gazur z przedstawicielami Rady Soleckiej i Panie z KGW Koniaków,  Anna Oleś - Skarbnik Urzędu Gminy w  Rajczy, delegacje Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej z Panem Prezesem Grzegorzem Szafrańskim. Na spotkanie przybyli również: Anna Bednarek - Prezes Stowarzyszenia Best Proeko,  Katarzyna Dallig - Dyrektor GOKiS w Rajczy, Anna Wiewiórka - Prezes KGW Rajcza Dolna, Klaudia Wiercigroch - Woźniak Prezes Kola TMZŻ w Rajczy, Agata Cantini-Lipińska - skarbnik Koła TMZŻ w Rajczy, Honorata Szatanik -Prezes Spółdzielni Socjalnej „Serowa Kraina” oraz członek zarządu Piotr Stachulak, Grażyna Wiercigroch - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rajczy, Urszula Kopeć - Przewodnicząca KGW Rajcza, członkowie Rady Soleckiej: Ewa Hula, Róża Kruczyńska, Franciszek Dziasek, Bogdan Wolny, Stefan Jeleśniański, Stanisław Malczewski i Zbigniew Paciorek oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Sołeckiej w Rajczy:  Anna Hutyra, Aleksandra Łabaj i  Izabela Wolny.

Spotkanie rozpoczęło się wspaniałym występem  kolęd i życzeń świątecznych dzieci z Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Sarna” z Rajczy.


Następnie podsumowano  kończący  się rok i złożono sobie życzenia. Była to też okazja do przekazania życzeń z okazji 15 rocznicy istnienia KGW w Rajczy Dolnej. Zwyczajem w sołectwie Rajcza  jest też przyznawanie na zakończenie roku Tytułu „AMBASADOR RAJCZY”, który w tym roku przypadł Pani Klaudii Wiercigroch-Wozniak poetce, pomysłodawczyni „Rozmów Kulturalnych” w Sołtysówce  w Rajczy, Prezes TMZŻ Koła w Rajczy. Tytułu „AMBASADOR  RAJCZY” otrzymał również UKS  Orlik Rajcza za  upowszechnienie  i promowanie  piłki nożnej wśród  dzieci. Tytuł  wręczono również  za swoja działalność Spółdzielni Socjalnej „Serowa Kraina" w Rajczy.

Do tej pory tytuł "AMBASADORA RAJCZY" otrzymali:
- Adam Banaś,
- Włodzimierz Lach,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury "Effatha"
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy
- Towarzystwo Sportów Górskich „ Młóckarnia"
- Ludowy Klub Sportowy „Soła” Rajcza.

 źródło: Sołectwo Rajcza

 

Udostępnij Drukuj E-mail