Historia Chóru Parafialnego „Laurentius” nierozerwalnie łączy się z postacią Tadeusza Szczepanka wieloletniego organisty w kościele parafialnym w Rajczy.

Tadeusz Szczepanek urodził się w 1903 roku w Tarnawie Dolnej. Od najmłodszych lat wykazywał uzdolnienia muzyczne. Lekcje gry na fortepianie i organach udzielane mu przez ojca Stanisława (ówczesnego organistę w kościele w Rajczy) przesądziły o jego bezprecedensowej, długoletniej karierze wirtuoza muzyki organowej. W 1919 roku po śmierci ojca, jako szesnastoletni młodzieniec został organistą w Rajczy i jedynym żywicielem licznej rodziny. W latach dwudziestych ukończył Konserwatorium Muzyczne w Krakowie. Za swoje dokonania został odznaczony złotym medalem „50-lecie D-ra Ecclesia Et Pontifice Paulus II P.P.”.

Jak wynika z zapisów w księdze pamiątkowej z jego inicjatywy w 1929 roku powstał chór parafialny. W trudnych czasach okupacji hitlerowskiej chór kontynuował swoją działalność, wprawdzie w ograniczonym liczbowo składzie, ale nieustannie aż do sierpnia 1944 roku. Po zakończeniu działań wojennych chór rozpoczął kolejny etap swej działalności. Trzon zespołu stanowiły nadal osoby, które były z nim związane od początku jego istnienia, ale zaczęli wstępować także ludzie młodzi. Repertuar był niezmiennie ukierunkowany na wykonywanie pieśni kościelnych podczas mszy świętych, pogrzebów i wesel. Śpiewano partie solowe i utwory chóralne – czterogłosowe. Utwory wykonywano z reguły przy akompaniamencie organów. Praca zawodowa Tadeusza Szczepanka trwała przez siedemdziesiąt lat, po czym odszedł na emeryturę. Zmarł w 1991 roku.

Kolejnym kierownikiem i dyrygentem chóru został Stanisław Korzeniowski, który od pierwszego grudnia 1986 roku objął stanowisko organisty w rajczańskim kościele. Z wielkim szacunkiem odnosił się zawsze do rad i wskazówek swojego poprzednika, tak w kwestiach gry na organach jak i dotyczących kierowania chórem. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Stanisława Korzeniowskiego, grupa znacznie się rozwinęła, a liczba chórzystów wzrosła. Członkowie chóru nauczeni zostali wykonywania większości utworów a capella, czyli bez udziału akompaniamentu. Nie było to łatwe zadanie, tym większa więc satysfakcja, że „Larentius” potrafi wykonać trudny melodycznie fragment opery G. Verdiego "Nabucco" p.t. "Modlitwa Kapłana".

Rajczański Chór Parafialny uświetnia swoim śpiewem wiele uroczystości kościelnych oraz państwowych. 

Poniżej kolęda "Cicha noc" :

źródło tekstu: GOKiS w Rajczy

Udostępnij Drukuj E-mail