Nadszedł nowy 2018 rok. To czas podsumowań starego roku. Jak wyglądają statystyki dotyczące mieszkańców Żywiecczyzny w 2017 roku? 

W 2017 roku w parafii Kamesznica odbyło się: 40 chrztów, 30 pogrzebów i zawartych zostało 21 ślubów.

Parafia Milówka odnotowała 52 pogrzeby, 79 chrztów i 33 śluby.

W parafii Rajcza urodziło się 61 dzieci, w tym 29 chłopców i 32 dziewczynki. Zmarły 72 osoby, w tym 41 mężczyzn i 31 kobiet. Zawarto 27 ślubów.


W Żabnicy urodziło się 51 dzieci, 29 osób zmarło, zawartych zostało 20 ślubów w Żabnicy i 5 poza parafią.

W parafii Rycerka Górna odbyło się 16 chrztów, 14 pogrzebów i 7 ślubów.

Parafia w Ciścu odnotowała 18 ślubów, 43 chrzty i 30 pogrzebów.

Parafia Gilowice odnotowała 48 pogrzebów, 74 chrzty i 27 ślubów.


W parafii Bystra Żywiecka zawarto 13 ślubów. Urodziło się 19 dzieci. Zmarło  8 osób.

W gminie Ujsoły (stan na 01.12.2017 r.) urodziło się 43 dzieci, w tym 21 chłopców i 22 dziewczynki, zmarło 68 mieszkańców, a 31 osób zawarło związek małżeński. Najpopularniejsze imiona to: Antoni, Igor, Jakub, Kacper, Lena, Liliana, Maja. 

Jak wynika z powyższych danych, w większości miejscowości liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów. 

A jak było w 2017 roku w Waszej miejscowości/parafii? Jeśli znacie Państwo statystyki prosimy o wpis w komentarzu.

Udostępnij Drukuj E-mail