15 stycznia br. w Sali Koncertowej Państwowej i Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu, z udziałem licznie zgromadzonej młodzieży, nauczycieli i dyrektorów szkół średnich oraz przedstawicieli środowisk patriotycznych odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezesa IPN dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem. Przybył on do Żywca na zaproszenie Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty na oficjalną inaugurację cyklu spotkań i uroczystości związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Profesor w interesujący sposób przedstawił metody pracy i trudności jakie napotyka jego zespół badawczy nad wyjaśnieniem tajemnic komunistycznych zbrodni. Wskazał na ważną rolę jaką spełniają w tych poszukiwaniach wolontariusze. Część wykładu poświęcił Żywiecczyźnie, a ściślej tematowi poszukiwań miejsc pochówku żołnierzy ze Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego „Bartka”.

Żywy przebieg miała dyskusja po wykładzie i pytania kierowane do prof. Szwagrzyka. Ważne świadectwo o dochodzeniu do prawdy na temat Żołnierzy Wyklętych dał ks. prałat Władysław Nowobilski z Ciśca, kapelan środowiska żołnierzy NSZ. Starosta Żywiecki Andrzej Kalata i Przewodniczący Rady Powiatu Roman Rokita podziękowali Prezesowi Szwagrzykowi za jego wkład w odkłamywanie naszych najnowszych dziejów. Wyrazy uznania przekazali również członkowie Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan. Po odśpiewaniu przez Władysława Motykę góralskiej śpiewki o żołnierzach „Bartka” wręczyli oni Profesorowi góralski kapelusz i ciupagę.         

Spotkanie zaszczycili także swoją obecnością m.in. ks. kapelan Stanisław Kozieł, księża proboszczowie Grzegorz Gruszecki i Edward Loranc, Maria Wisińska-Kurz Dyrektor Biura Poselskiego Posła Kazimierza Matusznego, Tomasz Kowalik Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Radni Powiatu: Tadeusz Pal, Tomasz Tomczyk i Adrian Midor - równocześnie prezes Klubu Gazety Polskiej w Żywcu, Władysław Sanetra Prezes Związku Żołnierzy NSZ okręg „Podbeskidzie”.

Spotkanie prowadził dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk, a obowiązki gospodarza pełniła pani Jolanta Tomas dyrektor Państwowej i Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu.  

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

 

Udostępnij Drukuj E-mail